Edward Kajdański – Edouard Kajdanski

opublikowano

Dla nas to jest niepwetowana strata – 10 września 2020 w Gdansku umarł Edward Kajdanski.Nieoceniony badacz życia Beniowskiego, który napisał o nim szereg książek. Pogrzeb odbył się w dn.16 września 2020 r w Gdansku .Na tę uroczystość z ramienia fundacji pojechał prezes Jan Manikowski  i Szymon Gredżuk z Gdańska. Pan Janek był dwukrotnie u Kajdanskiego w ubiegłych latach i  przedstawił działalność naszej fundacji, co okazało się być spełnieniem marzeń Kajdańskiego. Pamiętajmy o tym dzielnym i dobrym człowieku ,który poświęcił życie badając dokonania i pisząc o Beniowskim.

——————————————————————————————————————-

Pour nous, c’est une perte irrémédiable – le 10 septembre 2020, Edward Kajdanski est mort à Gdansk. Un chercheur inestimable de la vie de Beniowski, qui a écrit un certain nombre de livres sur lui. Les funérailles ont eu lieu le 16 septembre 2020 à Gdansk. Le président de la Fondation, Jan Manikowski, et Szymon Gredżuk de Gdansk se sont rendus à cette cérémonie au nom de la Fondation. M. Janek a travaillé deux fois pour Kajdański au cours des années précédentes et a présenté les activités de notre fondation, qui s’est avérée être un rêve devenu réalité pour Kajdański. Souvenons-nous de cet homme brave et bon,

qui a consacré sa vie à la recherche et à l’écriture sur Beniowski.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *