Co w fundacji – Nouvelles de la Fondation

opublikowano

Hurra korona wirus nas nie złamał. Działamy, troszkę teraz w podziemiu i z osobna, ale działamy. Trwają rozmowy odnośnie spotkania we wrześniu w fundacji z udziałem dr Szymona Gredżuka, Janusza Mondrego z Londynu, prof. Jean Marie Meskensa z Brukseli z udziałem P. reżyser Katarzyny Trzaski. I tu miła wiadomość, że P. reżyser otrzymała środki z Polskiej Akademii Filmowej na kontynuację filmu ukazującego Beniowskiego poprzez ludzi w jakiś sposób z nim powiązanych. Mamy na ukończeniu montaż filmu o Jakucji z materiałów przesłanych przez Ekaterinę Pokrepinę z Tomtoru. Trwa montaż filmu  pt. „Wiosna” w naszych lasach, gdzie królują oczywiście malutkie żurawiki, które w tej chwili mają już ok. 30 cm. Organizowane są mini wyprawy max. w składzie podwójnym do lasu i nad jeziora, żeby odetchnąć od domowych pieleszy i chociaż trochę nacieszyć się majową przyrodą. Na pewno polecimy jeszcze raz na Madagaskar tym razem na spotkanie z prof. Arnoldem z Madagaskaru i być może z ekipą filmową. Trwają rozmowy odnośnie wyprawy nad jez. Łabinkir w Jakucji w przyszłym roku z udziałem przedstawicieli  różnych państw. Realizacja tych zamierzeń oczywiście uzależniona jest od przebiegu epidemii. Jesteśmy dobrej myśli, że wszystko zostanie opanowane i będzie można realizować nasze plany i zamierzenia.

—————————————————————————————————————–

Hourra.

Le corona-virus ne nous a pas brisés. On travaille peu mais on travaille.
Des discussions sont en cours concernant la réunion de septembre à la fondation avec la participation du Dr. Szymon Gredzuk, Janusz Mondry de Londres, le Prof. Jean-Marie Meskens de Bruxelles avec la participation de la directrice de P. Katarzyna Trzaska.
Et voici la bonne nouvelle : la réalisatrice  a reçu des fonds de l’Académie polonaise du cinéma pour poursuivre le film en montrant Beniowski à travers des personnes qui lui sont liées d’une manière ou d’une autre.
Nous devons aussi terminer le montage du film sur la Yakoutie à partir des documents envoyés par Ekaterina Pokrepina de Tomtor.
Le film „Le printemps dans nos bois, où les petites grues cendrées sont bien les reines et qui pour le moment ont déjà près de 30 cm. 
Il y a des petites expéditions organisées vers la forêt et vers le lac pour faire une pause avec les habitants et pour profiter de la nature de mai.
Nous nous envolerons certainement à nouveau pour Madagascar afin de rencontrer le professeur Arnaud Léonard  et peut-être l’équipe du film.
Des discussions sont en cours sur l’expédition en Yakoutie l’année prochaine avec la participation de représentants de différents pays.
La réalisation de ces plans dépend bien sûr du cours de l’épidémie. Nous avons le bon espoir que tout sera sous contrôle et qu’il sera possible de réaliser nos plans et nos intentions.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *