Doktorat w Japonii – PhD au Japon

opublikowano

Miło jest nam obwieścić ,że Szymon Gredżuk u którego byliśmy w ubiegłym roku na prezentacji pracy o Beniowskim w Japonii uzyskał tytuł doktora na MEIO UNIVERSITY na OKINAWIE.Deklarowaloiśmy ,że pojedziemy na obronę pracy doktorskiej ale jak powiedział Szymon terminy były przesuwane,obrony były dwie i tak naprawdę sam nie wiedział kiedy będzie ta obrona.Ostatecznie obrona była na poczatku lutego 2019 a sam Szymon dowiedział się o niej na tydzień przed swoim wystąpieniem.Obrona była po japonsku i bez publiki i druga z publiką.Odbiór pracy był natomiast bardzo pozytywny.Promotor i recenzenci stwierdzili ,że praca bardzo wartościowa i ciekawa.Dużo nowych rzeczy komisja się dowiedziała.Polecali koniecznie pracę tę opublikować także po Japońsku.Jak napisał Szymon oficjalnie jest doktorem ,co w ogromnej mierze zawdzięcza Beniowskiemu.dkt Szymon Gredżuk rozważa możliwość wydania pracy w Polsce po Polsku i Angielsku.Pewne mniejsze porcje pracy o Beniowskim w Japonii będą publikowane w różnych czasopismach na świecie.Natomiast Szymon deklaruje nie porzucać Beniowskiego bo ma kilka pomysłów związanych z naszym patronem.Gratulujemy i myslimy ,że jego praca doczeka się publikacji po Polsku i bedziemy mogli się nią pochwalić przed całym światem.Brawo Szymon -Wiwat Beniowski.


PhD au Japon

Nous sommes heureux d’annoncer que Szymon Gredżuk, avec qui nous étions l’année dernière lors de la présentation d’un travail sur Beniowski au Japon, a été reçu au doctorat de la MEIO UNIVERSITY à OKINAWA.

Nous avions déclaré que nous allions défendre la thèse de doctorat, mais comme l’a dit Szymon, les dates ont été décalées, il y avait deux défenses et il ne savait pas vraiment la date.

Finalement, la défense fût début février 2019 et Szymon l’a appris une semaine avant sa présentation. La défense était en japonais et sans public et la seconde avec public. L’accueil du travail a été très positif. Le promoteur et les critiques ont déclaré que le travail est très précieux et intéressant. La commission a appris beaucoup de choses nouvelles. Ils doivent également recommander ce travail. Comme Szymon l’a écrit, il est officiellement PhD, ce qui revient en grande partie à Beniowski. Szymon Gredżuk envisage la possibilité de publier un travail en polonais et en anglais. Quelques petites parties de l’œuvre de Beniowski au Japon seront publiées dans divers magazines du monde entier. Cependant, Szymon déclare ne pas abandonner Beniowski car il a des idées concernant notre patron. Félicitations et nous pensons que son travail sera publié en polonais et que nous pourrons le montrer au monde entier.

Bravo Szymon – Viva Beniowski.

Wszystkie komentarze

Autor: Jerzy Romejko
Tytuł: Doktorat w Japoni – PhD au Japon

Dodaj komentarz

1. Elwira I Romek (14.07.2019 00:07)
Gratulacje!!!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *