Zobaczone zmyślone 8 marzec 2019 – Rencontre du 8 mars 2019

opublikowano

N apewno zobaczone bo – Kamilka rusza się jak fryga ,napewno zmyslone -bo co zobaczy przetwarza na swój wewnętrzny świat za pomocą pędzla.W piatek o godz.17 odbyła się wystawa prac malarskich Kamili Marcherek z okazji 60 lat jej twórczości.A że Kamilka jest za Beniowskim to my jesteśmy za nią i zjawilismy się na wystawie jej prac.A prace to przyroda ,która jest natchnienieniem Kamilki ale podana w specyficznie wyrafinowany i jej tylko znany sposób.Każdy podróżnik mały czy duży ,bliski czy daleki odnajdzie serce w przedstawionych pracach.Po wernisażu odbyła się mała uroczystość w fundacji i mogliśmy porozmawiać z Kamilką o jej twórczości.Porozmawiać to za dużo powiedziane ,Kamilka rzekła ,że kto chce tak naprawdę z nią porozmawiać to niech najpierw zaduma się nad jej pracami.A cytując za nieżyjącym już dyr.Janem Muszynskim ,który wyrwał kilka przetłumaczeń od artystki;

Co znaczy muszelka? Otwrtą dłoń

Co znaczy złamany kwiatek? Działanie

Co znaczy sucha gałązka? Upływ czasu

Można powiedzieć ,że rozmowa z Kamilką to napewno ekscytujące przeżycie.Gratulujemy i jesteśmy dumni ,że Kamilka działa pośród nas u Beniowskiego.


Kamilka représente ce qu’elle voit dans son monde intérieur avec un pinceau.

Vendredi à 17 heures, une exposition des peintures de Kamila Marcherek a eu lieu à l’occasion des 60 ans de son travail.

Et comme Kamilka est avec Beniowski, nous étions avec Elle à l’exposition de ses œuvres.

Elle travaille sur la nature, c’est son inspiration, mais présentée de manière particulièrement sophistiquée et unique. Chaque voyageur, petit ou grand, proche ou lointain retrouvera son cœur dans les œuvres présentées.

Après l’inauguration, il y a eu une petite cérémonie dans la fondation et nous avons pu parler à Kamila de son travail. Pour en parler il y a trop à dire , Kamilka a déclaré que quiconque veut vraiment lui parler devrait d’abord penser à son travail. Et citant le regretté dyr. Jan Muszynski, qui a saisi plusieurs traductions de l’artiste;

Qu’est-ce que la coquille signifie? une main ouverte

Qu’est-ce qu’une fleur cassée? une action

Qu’est-ce qu’une brindille sèche? Le temps qui passe

Vous pouvez dire que parler avec Kamilka est certainement une expérience excitante.

Félicitations et nous sommes fiers que Kamilka travaille parmi nous à Beniowski.

Wszystkie komentarze

Autor: Jerzy Romejko
Tytuł: Zobaczone zmyślone 8 marzec 2019 – Rencontre du 8 mars 2019

Dodaj komentarz

1. Waldek (11.03.2019 23:03)
I kto by to pomyślał, że mamy taki skarb ,,Kamilka,, w fundacji. A prezes pary nigdy nie puścił.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *