BUDAPESZT 2019 – En direct de Budapest 12-2-2019 18h11

opublikowano

6 osób pociągiem 2 osoby samolotem z naszej fundacji stawiły się w ubiegłą sobotę 9 lutego 2019 na zaproszenie P. Beaty Mondovies dyr Podstawowej Szkoły Polskiej przy Ambasadzie RP w Budapeszcie.Ideą spotkania było oczywiscie zaprezentowanie naszej fundacji jak i przekazanie naszej wiedzy o Maurycym Auguście Beniowskim.Podobnie jak w Polsce na Węgrzech Beniowski też nie jest ogólnie znany ,ceniony i popularny.Ale od tego jest między innymi nasza fundacja.Zawieżliśmy do Budapesztu duży ładunek wiedzy i pozytywnej energii o Beniowskim.Odwiedziliśmy także Towarzystwo Beniowskiego Magyar-Madagaszkari Tarsasag Benyovsky Moric Emlekere przy ul.Benyovszky Moric u.10 gdzie czekał na nas pan G.Nemeth Gyorgy.Od razu poczuliśmy się jak u siebie w fundacji ,nawet bariera językowa nie była taka straszna.W pięknych pomieszczeniach towarzystwa po prostu było czuć duch Beniowskiego.Było nam niezmiernie miło przekazać na ręce P.Nemeth Gyorgy statuetkę naszej fundacji i mapę Beniowskiego.Prof Jean Marie Meskens zaprezentował swoją książkę w wyniku czego ustalono spotkanie 13.02.2019 w siedzibie towarzystwa już z udziałem Węgierskich naukowców.Trzymamy kciuki za Jean Mari.My z kolei dostaliśmy dwie książki o Beniowskim w języku Węgierskim napisane przez Jokai Osszes Muvei a wydane w Budapeszcie w 1967 r.Pan Nemeth Gyorgy bardzo chciał ,żeby nasza fundacja i towarzystwo Beniowskiego podjęły wspólne działania do uświetnienia rocznicy urodzin Beniowskiego w 2021 r.Już nas na tę rocznicę zaprosił i ma nadzieję jak powiedział ,że właczymy się na stałe w różne działania i projekty realizowane przez Towarzystwo Beniowskiego na Węgrzech.Zaraz po spotkaniu w Towarzystwie Beniowskiego dołączyła do nas kochana Terezja ,która była naszym gościem w ubiegłym roku.Obdarowała wszystkich drobnymi ale przemyślanymi upominkami czym od razu zjednała serca osób ,które jej jeszcze nie znały.

W niedzielę uczestniczyliśmy w mszy w Polskim Kościele i spotkaliśmy się ze społecznością polonijną w Domu Polskim.Byliśmy pięknie przywitani przez księdza który celebrował mszę niedzielną.Wszystko to jednak zawdzięczamy Pani Beacie Mondovics i jej córce Luizie ,które poumawiały wszystkie spotkania i dzielnie nam towarzyszyły we wszystkich wypadach po Budapeszcie.Pani Beata jako historyk znakomicie opowiadała i oprowadzała nas dosłownie po tysiącach zabytków Budapesztu.Jej zasób wiedzy o tym mieście wydawał nam się być nieograniczony.A nocny widok z Budy na Dunaj i na Peszt zapierał nam dech w piersiach.W poniedziałek oprócz pobytu na hali targowej mieliśmy spotkanie z uczniami szkoły podstawowej ,której dyrektorem jest ,,nasza,, Pani Beata. Szkoła ta jest Szkołą Polską przy Ambasadzie RP w Budapeszcie.Pan Prezes Janek opowiedział dzieciom o celach i zamiarach naszej fundacji a Jean Marie Meskens przybliżył dzieciom postać Beniowskiego.Jurek zaprezentował urywki z filmu z wyprawy na Madagaskar oraz opowiedział co nieco o Kamczatce.Na tej samej Kamczatce z ,której uciekł Beniowski.Czas przeleciał tak szybko ,że ledwo zdążyliśmy na pociąg.Na stacji jeszcze jedna miła niespodzianka bo odnalazła nas Terezja wręczając każdemu po butelce dobrego wina węgierskiego.Całe szczęście ,że pani stewardessa obsługująca nasz wagon obudziła nas na czas bo wszyscy 11 godzin spali bardzo mocno i mogliśmy przeoczyć Zieloną Górę.Tak ,tak do Budapesztu jest z Zielonej Góry bezpośredni pociąg ,jedzie 11 godzin i myślimy ,że jeszcze nim nieraz pojedziemy do nowopoznanych przyjaciół w Budapeszcie.


6 personnes en train 2 personnes en avion de notre fondation sont allées samedi 9 février 2019 à l’invitation de la directrice de l’école primaire polonaise P. Beata Mondovies auprès de l’ambassade de la République de Pologne à Budapest, dans le but, bien sûr, de présenter notre fondation et de fournir des informations sur Maurycy August Beniowski. Comme en Pologne, en Hongrie Beniowski n’est généralement pas connu, apprécié et populaire. Mais notre fondation est parmi d’autres. Nous avons invoqué un grand nombre de connaissances et d’énergie positive à propos de Beniowski à Budapest.Nous avons également visité la fondation Beniówski Magyar-Madagaszkari , rue Benyovszky Moric 10, où nous attendait Mr Nemeth Gyorgy. Nous nous sommes sentis chez nous à la fondation, même la barrière de la langue n’était pas si grave. Dans les belles salles de la société, l’esprit de Beniowski se faisait tout simplement sentir. Nous avons été très heureux de remettre la statuette de notre fondation et la carte de Beniowski à Mr Nemeth Gyorgy.
Le Pr Jean Marie Meskens a présenté son livre à la suite duquel une réunion a été organisée le 13 février 2019 au siège de la société avec la participation de scientifiques hongrois. On croise les doigts pour Jean Marie. Nous avons reçu deux livres sur Beniowski en hongrois, écrits par Jokai Osszes Muvei et publiés à Budapest en 1967. Mr Nemeth Gyorgy souhaitait vivement que notre fondation et la société Beniowski prennent des mesures communes pour célébrer l’anniversaire de Beniowski en 2021. Il nous a déjà invités pour cet anniversaire et il espère, comme il l’a dit, que nous serons associés de manière permanente aux diverses activités et projets menés par la Société Beniowski en Hongrie.
Immédiatement après la réunion à la Société Beniowski, nous avons été rejoints par notre bien-aimée Terezja, qui était notre invité l’année dernière. Elle a offert à chacun un cadeau modeste mais attentionné qui a immédiatement conquis le cœur de ceux qui ne la connaissaient pas encore.
Dimanche, nous avons assisté à la messe dans l’Église polonaise et rencontré la communauté polonaise à la Maison Polonaise. Nous avons été magnifiquement accueillis par le prêtre qui a célébré la messe du dimanche. Nous devons cependant tout cela à Mme Beata Mondovics, qui a tenu toutes les réunions et nous a accompagnés dans tous les voyages autour de Budapest. Beatrice en tant qu’historienne, a très bien parlé et nous a littéralement montré des milliers de monuments de Budapest. Sa connaissance de cette ville nous semblait illimitée. La vue nocturne de Buda sur le Danube et sur la côte de Pest était à couper le souffle. Lundi, en plus de visiter le marché couvert, nous avons eu une réunion avec des élèves de l’école primaire – Ecole polonaise à l’ambassade de la République de Pologne à Budapest.
Notre Président Janek a expliqué aux enfants les objectifs et les intentions de notre fondation et Jean Marie Meskens a présenté Beniowski aux enfants. Jurek a présenté les extraits du film de l’expédition à Madagascar et a raconté plein de choses sur le Kamchatka. Sur le même Kamchatka d’où Beniowski s’est échappé. Le temps a passé si vite que nous avons à peine réussi à monter dans le train. À la gare, une autre bonne surprise car Terezja nous a offert à chacun une bouteille de bon vin hongrois.

Heureusement, la dame qui servait les wagons nous a réveillés à l’heure, parce que nous avions dormi durant les 11 heures et nous aurions pu manquer Zielona Góra. Oui, il y a un train direct pour Budapest depuis Zielona Góra, il voyage pendant 11 heures et nous pensons que nous irons à nouveau chez les nouveaux amis de Budapest.

Wszystkie komentarze

Autor: Jerzy Romejko
Tytuł: BUDAPESZT 2019 – En direct de Budapest 12-2-2019 18h11

Dodaj komentarz

1. Waldek (19.02.2019 10:02)
Jestem ciekawy jak tam się dogadywaliście.Bo jeżeli tylko poprzez tokaj to ja jadę zaraz. Poza tym świetny wyjazd jak widać na fotkach i nowi sojusznicy
2. Małgorzata (14.02.2019 11:02)
Piękne miasto. Szkoda tylko, że nie ma podpisów pod zdjęciami . Gratuluję fundacji i uczestnikom

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *