8 urodziny fundacji – Les 8 ans de la Fondation

opublikowano

W sobotę 1 lutego 2019 obchodziliśmy z ,,hukiem,, 8 urodziny fundacji.A huk był od dzieci:Zuzi,Michaliny,Huberta i Michała ,które uświetniły obchody dnia fundacji grą na różnych instrumentach.Była trąbka,saksofon,flet,klarnet i pianino.Największe uznanie wzbudziła Rota w wykonaniu najmniejszego uczestnika Huberta zagrana na klarnecie.Duet dziewczynek Zuzi i Michaliny /flet i saksofon/ w utworze Alleluja poruszył wszystkich zgromadzonych podobnie jak ,,pałeczki,, w wykonaniu Michała na pianinie.Prezes fundacji powitał przybyłych gości a wtym gości z Belgii w osobie Barbary Wojda i prof.Jean Marie Meskensa z żoną.Barbara Wojda jest dyrektorem Polskiej Macierzy Szkolnej w Belgii.Były tez dwa wspaniałe torty czekoladowe i oczywiście Beniowski w ,którego rolę i przebranie pełnił nasz kochany Waldek.Sałatka przygotowana przez Antosia smakowała wszystkim tak samo jak śledziki Jurka.Jean Marie trochę się wzbraniał przed odspiewaniem po francuzku Szanse Lize ale wyręczyła go wtym doskonale Danusia.Przybyli obejrzeli film o fundacji ,który przygotował Marek i z zaciekawieniem ogladali premierę ,,pomostu,,z Lutola ,którą opracował dobrze zapowiadajacy się reżyser -Michał Romejko.Michał pod bacznym okiem Marka poszerza zbiory filmowe fundacji.Oczywiście były też wspólne piosenki przy gitarze Jurka i krótka prezentacja przy stole ostatnich odkryć Jean Marie Meskensa o liczacym 33 stron dzienniku napisanym ręką Beniowskiego z jego wyprawy na Maurytjus.Ale to będzie opisane szczegółowo po odbiciu i przetłumaczeniu na polski tego dziennika wraz z różnymi ciekawymi szczegółami.Pozycja ta zdaje być się jeszcze nieodkryta nawet przez znawców Beniowskiego.Ze względu na to że część gości miała w niedzielę przed sobą daleką podróż powrotną impreza skończyła się dość wcześnie ale lepiej jak w życiu Beniowsiego :krótko a treściwie i z przygodami niż długo i nudnie.


Le samedi 1er février 2019, nous avons célébré le 8e anniversaire de la fondation.
Et la rumeur venait des enfants: Zuzia, Michalina, Hubert et Michał, qui ont animé les célébrations du jour de la fondation en jouant de divers instruments. Il y avait une trompette, saxophone, flûte, clarinette et piano. Rota a rendu hommage au plus petit participant Hubert qui a joué à la clarinette.
Le duo de filles Zuzia et Michalina / flûte et saxophone / dans la chanson Alleluja a ému toute l’assemblée comme les musiques interprétées par Michał au piano.

Le président de la fondation a accueilli les invités de Belgique en la personne de Barbara Wojda et du prof. Jean Marie Meskens accompagné de son épouse. Barbara Wojda est la directrice du groupe polonais Macierz Szkolna en Belgique.

Il y avait aussi deux grands gâteaux au chocolat et bien sûr Beniowski dans le rôle et le déguisement de notre bien-aimé Waldek. La salade préparée par Antosia a été goûtée par tous de même que le hareng de Jurek. Jean Marie a un peu refusé avant de chanter „Champs élysée” en français, mais ensuite avec l’aide de Danusia, ils ont entonné le refrain. Les nouveaux venus ont visionné le film sur la fondation, préparé par Marek et ensuite par la première du pont de Lutolu, préparée par le réalisateur prometteur – Michał Romejko.
Michał, sous l’œil attentif de Marek, étend la collection de films de la fondation.

Bien sûr, il y avait aussi des chansons communes à la guitare jouées par Jurek et une brève présentation des dernières découvertes de Jean Marie Meskens au sujet d’un journal de 33 pages écrit par la main de Beniowski lors de son voyage vers l’île Maurice. Mais cela sera décrit en détail après traduction de ce journal en polonais. En raison du fait que certains des invités ont un long voyage de retour le dimanche nous avons avancé la fin de l’événement.

Court et bien plutôt que long et ennuyeux. Très belle soirée, merci à toute l’équipe.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *