PROWINCJONALIA -WRZEŚNIA 2019 i Budapeszt

opublikowano

Na zaproszenie Pani reżyser Katarzyny Trzaski  17 stycznia byliśmy na festiwalu filmowym ,,Prowincjonalia 2019 we Wrzesni.Pani Trzaska pozyskała wstępne fundusze na film o Beniowskim i jest  w fazie pisania scenariusza.Na festiwalu w e Wrześni pokazała film pt.Wioska pływających krów.Mamy nadzieję ,że współpraca  ,którą zawiązaliśmy zaowocuje dobrym filmem o naszym patronie -Maurycym Auguście Beniowskim.Już niedługo bo 9-11 lutego jedziemy w liczniejszej ekipie do Budapesztu  w celu nawiązania znajomości z tamtejszą polonią oraz żeby rozpropagować postać Beniowskiego  pośród polonii węgierskiej.Jednocześnie  będziemy szukać śladów Beniowskiego  w tamtejszych  zbiorach  i archiwach .Będzie nam pomagać Terezja z Budapesztu ,która była naszym gościem w ubiegłym roku.Liczymy ,że Pani reżyser pojedzie z nami do Budapesztu aby zrozumieć w jaki sposób Beniowski łączy ludzi z różnych krajów i żeby to ująć w filmie.Być może w Budapeszcie zostaną nakręcone już pierwsze ujęcia do filmu o Maurycym Beniowskim.


À l’invitation de la réalisatrice Katarzyna Trzaska le 17 janvier, nous étions au festival du film Provinciales 2019 en septembre. Mme Trzaska a obtenu des fonds préliminaires pour un film sur Beniowski et en est à la phase d’écriture du scénario. Au festival de Września, elle a projeté un film intitulé Wioska pływających krów. Nous espérons que la coopération que nous avons établie aboutira à un bon film sur notre patron, Maurice Augustus Beniowski.

Les 9 et 11 février, nous allons nous rendre avec  une grande équipe à Budapest pour faire connaissance avec la diaspora polonaise et diffuser la figure de Beniowski parmi les polonais de hongrie. Dans le même temps, nous rechercherons des traces de Beniowski dans les collections et archives locales. Terezja de Budapest, qui était notre invité l’année dernière, nous aidera. Nous espérons que Madame le régisseur nous accompagnera à Budapest pour comprendre comment Beniowski met en relation des personnes de différents pays et l’inclure dans le film.

Peut-être que les premiers plans du film sur Maurycy Beniowski seront tournés à Budapest.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *