Jeszcze o Bajkale – Toujours à propos du lac Baïkal

opublikowano

Na lodzie jeziora Bajkał pojawiły się tajemnicze kręgi.Średnica kręgów od kilu metrów do 16 km.Tworzą tajemnicze wzory.Zostały wykryte przez naukowców z USA.Pojawiło się kilka teorii.Od UFO ,po działania rządu Rosji i działanie sił natury.Buriaci opowiadają ,że kręgi na jeziorze Bajkał to nic nowego.Pojawiają się od pradziejów.Zgadza się ,ale pojawiają się kręgi dość nieregularne ,bez wzorów i sporadycznie.Są wywołane przez gaz wydobywający się z dna Bajkału podczas gdy woda zamarza.Kręgi pojawiają się także na płynących rzekach ,o róznej wielkości.Można zaobserwować je nawet na naszej Odrze.Tylko to nie jest to.Kręgi na Bajkale są tak jakby ktoś wykonał je wielkim ołówkiem na cyrklu.Dopatrywano się wzorów matematycznych lub przekazu.Prawda okazała się bardziej prosta niż zawiłe wyjaśnienia naukowców.Kręgi wykonała grupa ludzi pod wodzą farmera z USA ,którzy specjalnie pojechali na lody Bajkału żeby to wykonać.Ideą było stworzyć dzieło ,które można zobaczyc jedynie z dużej wysokości.Że każdy człowiek ,taki mały i przeciętny, pracą swoich rąk może wykonać coś widoczne z kosmosu .Zamiar został wcielony w życie i kręgi przysporzyły dużo trudności ,żeby je rozszyfrować.Farmer przyznał się do wykonania dzieła ,życia, jak to określił i pokazał jak podobne kręgi wykonał na piasku pustyni.Nie chciał ujawnić jedynie techniki wykonania tych kręgów na lodach Bajkału.Zyczymy dla Grzegorza żeby zobaczył te kręgi na własne oczy w przyszłorocznej wyprawie na lody Bajkału.Myślimy że niezbędny do tego będzie dron ,który to też może pokazać najlepszą drogę podczas wyprawy w 2019 r.


Toujours à propos du lac Baïkal

De mystérieux cercles sont apparus sur la glace du lac Baïkal. Le diamètre de ces cercles vont de quelques mètres à 16 km. Ils créent des modèles mystérieux. Ils ont été détectés par des scientifiques américains. Il y a plusieurs théories. Des ovnis, des actions du gouvernement russe au bien les forces de la nature.
Les Bouriates disent que les cercles sur le lac Baïkal ne sont pas nouveaux. Ils apparaissent dès la préhistoire. C’est vrai, mais il y a des cercles assez irréguliers, sans motifs et sporadiquement. Ils sont causés par le gaz qui s’échappe du fond du lac Baïkal alors que l’eau gèle. Des cercles apparaissent également sur des rivières de différentes tailles. Vous pouvez les observer même sur notre Oder. Seulement ce n’est pas ça.
Les cercles sur le Baïkal sont comme si quelqu’un les créait avec un grand compas. Des formules mathématiques ou des messages ont été vus. La vérité s’est avérée être plus simple que l’explication complexe des scientifiques. Les cercles ont été fabriquées par un groupe de personnes sous la direction d’un agriculteur américain, qui s’est rendu sur le lac Baikal. L’idée était de créer une œuvre qui ne peut être vue que de très haut. Que tout être humain, si petit et si grand, puisse faire quelque chose de visible du cosmos avec le travail de ses mains. L’intention a été mise en pratique et les cercles ont posé de nombreuses difficultés pour les déchiffrer. Le fermier a admis qu’il effectuait le travail, la vie, comme il l’a décrit et a montré comment il a créé des cercles similaires sur le sable du désert. Mais il ne voulait pas dévoiler la technique de fabrication de ces cercles sur la glace de Baïkal. Nous souhaitons à Grzegorz de voir ces cercles de ses propres yeux lors de l’expédition sur le lac Baikal l’an prochain. Nous pensons qu’un drone sera nécessaire pour cela, ce qui peut être le meilleur moyen lors de l’expédition de 2019.

Wszystkie komentarze

Autor: Jerzy Romejko
Tytuł: Jeszcze o Bajkale – Toujours à propos du lac Baïkal

Dodaj komentarz

1. Jarema (20.12.2018 22:12)
A te kółka na lodzie to nie jest jakaś lipa? Mi się wydaje że to jest UFO.
2. Mors1 (08.12.2018 15:12)
Dziwny ten świat ,dziwni ludzie dziwny Bajkał. Ale ciekawe to wszystko

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *