Daleka Syberja i Japonia w fundacji -Loin de la Sibérie et du Japon pour la fondation

opublikowano

Dzięki uprzejmości Irki z Ochocka w dn.23 listopada 2018 r mieliśmy możliwość oglądnięcia wyprawy na reniferach podróżników z Syberii na jez.Łabinkir oraz wyprawy z Jakucka do Ochocka.Jez.Łabinkir położone jest ok.800 km na wschód od Jakucka.Jest to jedno z najbardziej tajemniczych jezior Syberii ,którym zainteresowali się nawet Amerykanie organizujac tam kilka ekspedycji.Ponoć pływa tam ogromny potwór a szczupaki takie są tam wielkie ,że jak jeden szczupak padł koło samego brzegu jeziora ze starości to przez jego szczęki przejechał Jakut na koniu .Irka z Ochocka uczestniczyła w wyprawach na jez.Łabinkir i do Ochocka a znając nasze zainteresowanie Syberią i znając naszą wyprawę ,chętnie podzieliła się swoimi doświadczeniami przesyłajac nam filmy..Irkę i jej brata spotkaliśmy w Ochocku w 2012 r podczas naszej wyprawy na Syberię.Kol.Krystyna natomiast opowiedziała nam o swoich wrazeniach z dwutygodniowej wyprawy do Japonii.Mieliśmy możliwość wymiany wrazeń i innego spojrzenia na Japonię.Zebrani zgodnie orzekli ,że nie jest się w stanie wszystkiego zobaczyć i takie porównania wypraw w tym przypadku do Japonii /Michał I Jurek byli tam dwa tygodnie w lipcu/ bardzo poszerza temat i stanowi dobre uzupełnienie wiedzy o Japonii.Będziemy szykować się na wyprawę na jez.Łabinkir w przyszłym roku ,żeby sprawdzić te wszystkie doniesienia i spróbować złapać potwora.


Loin de la Sibérie et du Japon pour la fondation

Grâce à la courtoisie d’Irka d’Ochock le 23 novembre 2018, nous avons eu l’occasion d’assister à un voyage de rennes en Sibérie jusqu’au lac Łabinkir et à un voyage de Yakoutsk à Ochocka. Le lac Łabinkir est situé à environ 180 km à l’est de Yakoutsk.
Les lacs les plus mystérieux de Sibérie, au pont, que même les Américains y organisent des expéditions. Il y a, parait-il un énorme monstre nageant là-bas et les brochets y sont énorme, à ce que l’on sait un vieux brochet tombait de vieillesse sur les rives du lac.
Irka d’Ochock a participé à des expéditions sur le lac. Łabinkir et et connaissant notre intérêt pour la Sibérie et les voyages, elle a volontiers partagé ses expériences en nous envoyant des films: Irena et son frère nous ont rencontré à Ochock en 2012 lors de notre voyage en Sibérie.

Krystyna nous a raconté ses impressions d’un voyage de deux semaines au Japon. Nous avons eu l’occasion d’échanger nos impressions et nos regards sur le Japon. Les personnes réunies ont convenu qu’il n’est pas possible de tout voir au Japon, Michał et Jurek y étaient deux semaines en juillet.

Nous nous préparerons pour une expédition sur le lac Labinkir l’année prochaine pour vérifier tous ces rapports et essayer d’attraper le monstre.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *