Czy jednak M.Beniowski przed J.Cookiem? – M. Beniowski est-il devant J.Cook?

opublikowano

To tytuł referatu przedstawionego na XXXII Ogólnopolskiej Konferencji Historii Kartografii przez P.Grażynę Dudzicką i Dorotę Gazicką-Wójtowicz w dn.12 pażdziernika na Zamku Królewskim w Warszawie.Fundacja nasza w sile 6 osób pod przewodnictwem prezesa z uwagą wysłuchała referatu P.Grażyny i Doroty w którym to przedstawiono historię powstania i odnalezienia w zbiorach Biblioteki Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN mapy Beniowskiego.Ogólną uwagę i zainteresowanie wzbudziła sama mapa pokazana na konferencji.Prelengentka P.Grazyna w sposób znakomity opowiedziała o odkryciu mapy,jej zawartości ,konserwacji oraz przedstawiła chronologię zdarzeń powiązanych z mapą.Pokazała także mapę Beniowskiego na tle innych map z końca 18 wieku.Wykazała też ,że mapa Beniowskiego już na 7 lat przed wyprawą Cooka dość dokładnie pokazała zarys zachodniego wybrzeża Alaski oraz wyspę św.Wawrzyńca ,którą to brano przed Beniowskim za część stałego lądu z kolei prof.Radosław Skrycki w swoim wystąpieniu pt.,,Polskie,, żródła kartograficzne do trzeciej wyprawy Cooka postawił tezę ,że Cook z dużym prawdopodobienstwem dysponował materiałami ,kartograficznymi jakie Beniowski przekazał dla księcia Landc Deiguillon.Sekretarzem księcia był John Magellan członek Towarzystwa Królewskiego ,który musiał przez wzgląd na zajmowane stanowisko dokładnie obeznany z wszystkimi materiałami jakie Beniowski przekazał dla księcia Landc Deiguillon.Magellan napewno przekazał materiały Beniowskiego dla przyjaciół,którzy organizowali trzecią wyprawę Cooka i usilnie go do tej wyprawy namawiali.Cook miał ułatwione zadanie bo dokładnie wiedział gdzie płynie posiłkując się właśnie już mapą Beniowskiego lub jej odrysami .,Myślimy,że przedstawienie mapy na konferencji w Warszawie będzie pierwszym znaczącym krokiem do oddania hołdu dla naszego patrona ,jako odkrywcy ,znakomitego żeglarzai i geografa.


M. Beniowski est-il devant J.Cook?

Tel est le titre du document présenté lors de la XXXIIe Conférence nationale sur l’histoire cartographique par P. Grażyna Dudzicka et Dorota Gazicka-Wójtowicz le 12 décembre au château royal de Varsovie. Notre fondation forte de 6 personnes sous la conduite du Président a écouté attentivement la présentation de P. Grażyna et Dorota dans laquelle l’histoire de la création et de la découverte de la carte de Beniowski dans la bibliothèque de l’Institut de géographie et d’organisation spatiale de l’Académie polonaise des sciences a été présentée.
La carte présentée à la conférence a suscité beaucoup d’attention et d’intérêt.
P. Grażyna a très bien expliqué la découverte de la carte, son contenu, son entretien, et a présenté une chronologie des événements liés à la carte, ainsi que la carte de Beniowski par rapport à d’autres cartes datant de la fin du XVIIIe siècle.
Elle a également montré que la carte de Beniowski datant de 7 ans avant l’expédition de Cook indiquait très clairement le contour de la côte ouest de l’Alaska et de l’île St. Laurent, qui avait été prise avant Beniowski pour une partie du continent.
Nous pensons que la présentation de la carte lors de la conférence à Varsovie est la première étape importante qui nous permet de rendre hommage à notre patron en tant qu’explorateur, grand marin et géographe.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *