XXXII OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA HISTORYKÓW -XXXIIe CONFÉRENCE NATIONALE DES HISTORIENS

opublikowano

W dniach 11-13 pażdziernika na zamku królewskim w Warszawie odbędzie się XXXII Ogólnopolska Konferencja Historyków Kartografii pt.Mapa w służbie państwa.Organizatorami konferencji jest Zespół Historii Kartografii przy Instytucie Historii Nauki Polskiej Akademii Nauk ,Zamek Królewski w Warszawie-Muzeum Rezydencji Królów i Rzeczypospolitej , Muzeum Warszawy.

W piątek 12 pażdziernika o godz11.40 przyjaciele naszej fundacji Grażyna Dzudzicka i Dorota Gazicka-Wójtowicz przedstawią wykład pt.Czy jednak Maurycy Beniowski był przed J.Cookiem?Nieznana rękopiśmienna mapa ze zbiorów Binlioteki Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN.Następnie wystąpi prof.Radosław Skrycki z wykładem ,,Polskie,, żródło kartograficzne do trzeciej wyprawy Cooka.Trzymamy za powodzenie wykładów i informujemy ,że wyjazd do Zamku Królewskiego na konferencję jest organizowany w dn.12 pażdziernika z Poznania pociagiem Chrobry o godz.6,35.Z poufnych informacji dowiedzieliśmy się , że wyazd zapowiedział sam Maurycy Beniowski w wcieleniu kol.Waldka.


XXXIIe CONFÉRENCE NATIONALE DES HISTORIENS

Du 11 au 13 octobre, au château royal de Varsovie, se déroulera la 32e Conférence nationale des historiens de la cartographie, avec comme sujet La Carte au service de l’état.

Les organisateurs de la conférence sont l’équipe chargée de l’histoire cartographique de l’Institut d’histoire des sciences de l’Académie polonaise des sciences, le château royal de Varsovie – le musée de la résidence des rois de Pologne.
Le vendredi 12 octobre à 11 h 40, nos amis de la fondation Grażyna Dzudzicka et Dorota Gazicka-Wójtowicz présenteront une conférence intitulée Maurycy Beniowski était-il devant J.Cook?

Carte manuscrite inconnue des collections de la bibliothèque de l’Institut de géographie et d’organisation spatiale de l’Académie polonaise des sciences.

Ensuite le professeur Radosław Skrycki donnera une conférence source cartographique Polonaise pour le troisième voyage de Cook. Pour le succès de ces conférences et nous vous informons que le voyage pour la conférence au château royal est organisé le 12 octobre à partir de Poznań par le train de 06h35.
Des informations confidentielles nous ont appris que c’était Maurycy Beniowski lui-même qui avait annoncé l’incarnation de Waldek.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *