7 Urodziny Fundacji – 7 ans de la Fondation

opublikowano

21/22 września obchodzilismy 7 rocznicę założenia fundacji. Główne uroczystości odbyły się 21 września w siedzibie fundacji. Na nasze zaproszenie przyjechała pani reżyser Katarzyna Trzaska wraz z swoim filmowcem Markiem Kucharskim z Warszawy oraz pisarka z Węgier – Terezia Szasz. Pani Katarzyna ma kręcić film o Maurycym Beniowskim a Terezia Szasz szuka obecnie materiałów do książki o udziale Maurycego Beniowskiego w Konfederacji Barskiej. Jak przystało na urodziny był duży czekoladowy tort, dużo muzyki, śpiewu i prezentacji filmowych. Jak zwykle smakołyki przyrządzone przez członków fundacji smakowały wyśmienicie a Beniowski w wydaniu Waldka uświetnił całą imprezę. Edward w sobie tylko znanym humorystycznym poetyckim stylu zaprezentował fundację i gości a prezes Jan Manikowski wygłosił mowę powitalną. Terezia Szasz przekazała na ręce prezesa napisaną już książkę o Beniowskim pt. NYOMABAN a Katarzyna Trzaska uraczyła nas zwiastunem filowym o Beniowskim nakręconym przez Marka Kucharskiego na Madagaskarze.

W sobotę do naszej grupy, która przeniosła się do naszej bazy letniej w Lutolu Mokrym dołączyła pani Dorota Gazicka – Wójtowicz z PAN wraz z mężem Michałem oraz reszta gości. Wszyscy razem zobaczyliśmy film z naszej wizyty w Barze oraz aktywnie włączyli się do konsumpcji dzika, bigosu, rybek wędzonych, sałatek i tortu. Rozmowy na powietrzu przyniosły efekty w postaci prób z językiem węgierskim. Niektórzy wręcz twierdzili, że mówią już po węgiersku ale to już pod koniec imprezy. Było dużo sportu, konkursów a nawet wyprawa łodzią po grzyby, które niestety zaprezentowały się w postaci 4 trujaków. Tylko przez wzgląd na ochronę grzybni nie zostały one spożyte na naszej kominkowej kuchni gdzie szalał Waldek i ciocia Jola. Jurek sobie tylko znanym sposobem przywołał złotą rybkę z toni /20 cm obecnie/ jeziora Lutol, która obdarowała wszystkich zgromadzonych małymi podarunkami. Oczywiście o północy wszyscy zaśpiewali gromkie 100 lat z okazji urodzin Marka a wszyscy zebrani bawili się do białego ranka przy wtórze gitary. Myślimy, że wszyscy bawili się znakomicie a popisy wokalne Michała i Michałka, Danusi, Basi, Waldka i Terezi przejdą na stałe do tradycji spotkań urodzionowych fundacji.


Les 21 et 22 septembre, nous avons célébré le septième anniversaire de la fondation.
Les principales célébrations ont eu lieu le 21 septembre au siège de la fondation.
A notre invitation est venu le directeur P. Katarzyna Trzaska avec son cinéaste Marek Kucharski de Varsovie et l’écrivain Terezia Szasz de Hongrie. P. Katarzyna est sur le point de faire un film sur Maurycy Beniowski et Terezia Szasz est actuellement à la recherche de matériel pour un livre sur la participation de Maurycy Beniowski à la Confédération de Bar. Comme il sied à un anniversaire, il y avait un grand gâteau au chocolat, beaucoup de musique, des chants et des présentations de films. Comme d’habitude, les plats réalisés par les membres de la fondation étaient délicieux et Waldek dans les habits de Beniowski a honoré toute la fête.
Edward, dans son style poétique humoristique bien connu, a présenté la fondation et les invités, et le président Jan Manikowski a fait l’impossible, ne prenant que 5 minutes pour son discours.
Terezia Szasz a remis au président un livre sur Beniowski intitulé NYOMABAN et Katarzyna Trzaska nous a donné un film sur Beniowski filmé par Marek Kucharski à Madagascar.
Samedi, notre groupe a déménagé dans notre base d’été à Lutol Mokry, et a été rejoint par P. Dorota Gazicka-Wójtowicz de l’Académie Polonaise des sciences avec son mari Michał et le reste des invités. Ensemble nous avons regardé le film de notre visite à Bar ensuite nous avons pris au repas sanglier, bigos, poisson fumé et les restes du gâteau.
Les conversations ont apporté des résultats sous forme de mots en hongrois, qui, comme vous le savez est une langue compliquée. Certains ont même affirmé qu’ils parlaient déjà le hongrois, mais c’est à la fin de l’événement. Il y avait beaucoup de sports, de compétitions et même une excursion en bateau et une recherche de champignons. Et à la cuisine Waldek et Tante Jola ont fait rage. Jurek a partager le poisson de 20 cm du Lake Lutol, en petits cadeaux pour tout le monde.
Bien sûr, à minuit, tout le monde a chanté à l’occasion de l’anniversaire de Marek, et tous se sont rassemblés dans la matinée avec la guitare et les ronflements de Janek. Nous pensons que tout le monde a passé un bon moment sous les performances vocales de Michał et Michałek, Danusia, Basia, Waldek et Terezi dans la tradition des réunions de la fondation.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *