Wizyta u przyjaciół w Kołobrzegu – Une visite à des amis à Kołobrzeg

opublikowano

28 lipca 2018 zaproszeni byliśmy przez naszych przyjaciół z Ukrainy do Kołobrzegu. W Kołobrzegu przebywała 50 osobowa grupa polonijnych dzieci z Ukrainy na czele z dyrektor Domu Polskiego w Kijowie panią Marią Siwek. Panią Marię wraz z grupą pedagogów poznaliśmy w Kijowie będąc na obchodach 250 – lecia zawiązania Konfederacji Barskiej. Pojechaliśmy trzema samochodami w silnej grupie na czele z prezesem Jankiem, prof. Jean-Marie Meskensem wraz z żoną Danutą, panem Jurkiem i Barbarą, Joanną i Wojtkiem Fogiel. Będąc jeszcze w Kijowie obiecaliśmy upominki dla dzieci uczęszczjących na zajęcia w Domu Polskim. W Kołobrzegu dzieci i młodzież zakwaterowani byli w szkole w skromnych warunkach. Dzieci wraz z swoimi wychowawcami przygotowały specjalny program na nasz przyjazd. Po pokazach Jean – Marie powiedział tylko, że czegoś takiego jeszcze nie widział w wykonaniu dzieci. Okazało się, że w składzie dzieci byli mistrzowie Ukrainy w akrobatyce, tańcu i balecie. I to nasze polskie dzieci, potomkowie polaków zamieszkujących nasze stare południowe tereny. Były także przyśpiewki polskie i tańce oraz pięknie deklamowane piękną polszczyzną wiersze. Serca nam urosły patrząc jak są pielęgnowane i przechowywane nasze polskie tradycje. Przekazaliśmy dla dzieci liczne cenne podarki, które to dzieci po kolei same sobie wybierały. W występach uczestniczyło ponad 20 osób i te osoby zostały nagrodzone. Po ognisku i kiełbaskach zaprosiliśmy grono opiekunów do pałacu myśliwskiego w Słonowicach na kolację. Była wówczas możliwość swobodnej wymiany poglądów, myśli i projektów. Jean Marie Meskens na kolacji przekazał pani Marii Siwek informację o tym, że ufundowuje dla najlepszych uczestników konkursu o Beniowskim trzy nagrody pieniężne. Temat konkursu i termin zostanie uzgodniony panią dyrektor.

Dobrze się stało, że pokłosiem naszej wizyty w Barze było spotkanie z Polonią Ukrainską w Kołobrzegu i zawiązanie nowych przyjaźni. Dobrze się stało, że dzieci wezmą udział w konkursie o Beniowskim, którego dobre imię sławimy na całym świecie.

Une visite à des amis à Kołobrzeg

Le 28 juillet 2018, nous avons été invités par nos amis d’Ukraine à Kolobrzeg. Il y avait un groupe de 50 enfants Ukrainien d’origine Polonaise, dirigé par la directrice de la Maison polonaise à Kiev, Madame Maria Siwek.
Nous avons rencontré Maria et un groupe d’éducateurs à Kiev lors de la célébration du 250e anniversaire de la création de la Confédération de Bar.
Nous avons voyagé avec trois voitures sous la conduite du président Janek, le professeur Jean-Marie Meskens, son épouse Danuta, Jurek et Barbara, Joanna et Wojtek Fogel.
A Kiev, nous avions promis des cadeaux pour les enfants qui assistent aux cours à la maison polonaise. À Kołobrzeg, les enfants et les adolescents ont été logés dans des conditions modestes. Les enfants et leurs éducateurs ont préparé un programme spécial pour notre arrivée.
Après la performance des enfants, Jean-Marie a seulement dit qu’il n’avait encore rien vu de tel de la part des enfants. Il s’est avéré que les enfants sont en Ukraine des sportifs en acrobatie, danse et ballet. Et ce sont nos enfants polonais, descendants de Polonais vivant dans nos anciennes régions du sud. Il y avait aussi des chants des danses et des poèmes magnifiquement récités en polonais. Nos coeurs ont battus plus fort en voyant comment nos traditions polonaises sont préservées. Nous avons fourni de nombreux cadeaux aux enfants, qu’ils ont pu choisir à tour de rôle.
Plus de 20 personnes ont pris part aux performances et ont eu un impact sur les autres.
Après un feu de camp et des saucisses, nous avons invité un groupe de surveillants au palais de Słonowice pour le souper.
Il était alors possible d’échanger librement des points de vue, des idées et des projets. Jean Marie Meskens a proposé durant le dîner à Madame la Directrice Maria Siwek, un prix en argent pour les trois meilleurs projets des enfants qui participeront au concours Beniowski.
Le sujet du concours et la date seront convenus avec lui et le réalisateur.
C’était une bonne chose que la visite de Bar ait eu lieu avant la visite de la Pologne à Kołobrzeg car ainsi nous avons assisté à la création de nouvelles amitiés. Il est bon que les enfants participent au concours Beniowski, dont le nom est célébré dans le monde entier.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *