Madagaskar na Lutolu – Madagascar à Lutolu

opublikowano

W dniach 24 i 25 lipca 2018 r gościliśmy w bazie na Lutolu prof.Arnauda Leonardo z Uniwersytetu na wyspie Reunion.Wyspa ta leży ok.800 km od Madagaskaru na Oceanie Indyjskim.Prof.Arnaud Leonard wraz z prof.Albertem Ziębą z Antanariwo na Madagaskarze prowadzili badania poszukiwawcze w rejonie wioski Ambinanitelo.Badania miały potwierdzić i umiejscowić dokładnie miasta-fortu założonego i wybudowanego przez Beniowskiego.18 stycznia 2018 r prof.Arnaud Leonard wraz z prof.Albertem Ziębą natknęli się na wzgórzu koło rzeki wpadającej do zatoki Antogil na pociski od muszkietów,szkło ,ceramikę ,gwożdzie i inne drobne przedmioty świadczące o starej działalności człowieka.Przedmioty te są obecnie eksponowane na Uniwersytecie w Antanariwo.Układ i rzeżba terenu dokładnie odpowiada mapie jaką narysował Beniowski przedstawiającą projekt miasta-fortu jakie tam założył.Do dzisiejszego dnia w legendach przewija się postac ,,BARONA,, którym to tytułem obdarzyła Beniowskiego rodzima ludność.Profesor Arnaud Leonard w lipcu przebywał w tym roku w Warszawie i skorzystał z naszego zaproszenia przyjeżdzając do bazy fundacji na Lutolu Mokrym.Razem z prof.przyjechały jego dzieci Antosia i Michel.Dzieci biegle rozmawiają po polsku ze względu na to ,że prof.Arnaud ożenił się z polką.Prezes fundacji Jan Manikowski przekazał na ręce prof.Arnaud statuetkę fundacji oraz odbitkę mapy północnego Pacyfiku sporzadzoną przez Beniowskiego a którą to poddaliśmy zabiegom konserwacyjnym ocalając ją od zapomnienia i zniszczenia.Na Lutolu prof.Arnaud został przywitany przez prezesa i prof.Jean Marie Myskensa i całą ekipę fundacyjną .Ważne było aby panowie profesorowie wymienili swoje uwagi i spostrzeżenia odnośnie życia Beniowskiego.Rozmowy trwały do póżnych godzin nocnych.Zorganizowaliśmy jeszcze wycieczkę motorówką po jeziorze i daleki spacer w celu poznania naszych terenów.Myślimy że wizyta prof.Arnauda w fundacji zaowocuje jakąś wspólnie zorganizowaną wyprawą na Madagaskar.


Madagascar à Lutolu

Les 24 et 25 juillet 2018, nous avons reçu dans notre base de Lutolu le prof. Arnaud Leonard en provenance de l’île de la Réunion.
L’île se trouve à environ 800 km de Madagascar dans l’océan Indien.
Le Prof. Arnaud Léonard avec le prof. Albert Zięba d’Antanaria à Madagascar ont mené des recherches exploratoires dans la région du village d’Ambinanitelo. La recherche effectuée à partir du 18 Janvier 2018 devait confirmer et localiser exactement la ville-fortifiée fondée et construite par Beniowski.

C’est sur une colline près des rivières qui se jettent dans la baie Antogil qu’ils ont trouvé des mousquets, des balles, du verre, de la céramique, des clous et d’autres petits éléments qui prouve l’ancienne activité humaine. Ces articles sont actuellement exposés à l’Université d’Antanaria. L’agencement et le relief de la zone correspondent exactement à la carte que Beniowski a dessinée.
À ce jour la figure de „BARONA”, que Beniowski a donnée à la population autochtone, est toujours inchangée.

En juillet dernier, le professeur Arnaud Leonard s’est rendu à Varsovie et a profité de notre invitation pour visiter la fondation de Lutol Mokry, accompagné de ses enfants Antosia et Michel. Les enfants parlent couramment le polonais parce que le prof. Arnaud a épousé une polonaise. Le président de la fondation, Jan Manikowski, a remis au professeur la statuette de la Fondation et une copie de la carte du Pacifique Nord réalisée par Beniowski et que nous avons soumise à des procédures de conservation, ce qui lui évite l’oubli et la destruction. A Lutolu le prof. Arnaud a été accueilli par le président et le prof. Jean Marie Meskens et toute l’équipe de la fondation. Il était important que les professeurs échangent leurs remarques et leurs idées sur la vie de Beniowski. Les conversations ont duré jusqu’à tard dans la nuit. Nous avons également organisé une promenade en bateau sur le lac et une longue marche pour faire connaître notre région.
Nous pensons que la visite du prof. Arnaud à la fondation se concrétisera par une expédition organisée conjointement à Madagascar.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *