Japonia z Beniowskim – Le Japon avec Beniowski

opublikowano

Już wkrótce, bo 24.06.2018 wylatujemy w sile 3 osób do Japonii. Oprócz wejscia na Fudżi ,podziwiania wspaniałych krajobrazów i poznawania ludzi, w programie mamy wizytę w International Christian Uniwersity w Tokio. 30 czerwca swoją pracę doktorską o wpływie wizyty Beniowskiego na życie Japończyków będzie przedstawiał Szymon Gredżuk. Praca ta jest pisana pod kierunkiem prof. Shin Yamashiro, który bardzo jest zainteresowany mapą Beniowskiego północnego Pacyfiku, która twórca wykonał w trakcie ucieczki z Kamczatki. Myślimy, że wizyta nasza pogłębi wiedzę o odkryciach Beniowskiego i przysporzy mu zwolenników w dalekiej Japonii. Obrona pracy doktorskiej Szymona przewidziana jest na luty 2019 rok, na którą to myślimy, że polecimy w większym gremium.


Bientôt, le 24/06/2018, nous décollerons à trois pour le Japon.
En plus de visiter Fuji, en admirant les magnifiques paysages et en rencontrant des gens , nous avons prévu une visite à l’International Christian University de Tokyo.
Le 30 juin, Szymon Gredżuk présentera sa thèse de doctorat sur l’impact de la visite de Beniowski sur la vie des Japonais.
Le travail est écrit sous la direction du professeur Shin Yamashiro, très intéressé par la carte de Beniowski du Pacifique Nord, qu’il a faite en quittant le Kamtchatka, et qui nous permettra de mieux connaître les découvertes de Beniowski et de lui apporter des soutiens dans le lointain Japon.
La défense de la thèse de doctorat de Szymon est prévue pour février 2019, et nous pourrons vous en dire plus.

Wszystkie komentarze

Autor: Jerzy Romejko
Tytuł: Japonia z Beniowskim – Le Japon avec Beniowski

Dodaj komentarz

1. Anastazja (23.06.2018 12:06)
Wspaniałych wrażeń i szczęśliwej podróży! ☺

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *