Spotkanie w Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze – Rencontre au Musée de Zielona Góra

opublikowano

W piatek 20 kwietnia 2018 r za sprawą dr Anitty Maksymowicz gościlismy w Muzeum Lubuskim w Zielonej Górze.Temat spotkania -Po śladach zesłańców.Spotkanie otworzyła dr Anitta Maksymowicz ,która przedstawiła naszą fundację i uczestników wyprawy na Syberię.Prezes Jan Manikowski opowiedział o fundacji jej działaniach i perspektywach rozwoju.Opowiedział o spotkaniu z Edwardem Kajdańskim,przedstawił plan wyjazdu do Baru i szykujących się spotkaniach w Warszawie.Edward Jabłoński jak zwykle dobitnie i humorystycznie przedstawił podróżników / Jurka I Marka/ oraz opowiedział krótko o Beniowskim.Potem w świat podrózy weszliśmy z gitarą Jurka i krótkim streszczeniem wyprawy na Syberię Marka.Uczestnicy spotkania długo jeszcze po filmie oglądali przywiezione pamiątki , książki i stroje ludów wschodniej Azji.Wszystko to utrwalił na fotkach i filmie Michałek ,członek fundacji Beniowskiego ,który był zawsze na czas gdzie trzeba było.


Le vendredi 20 Avril, 2018 grâce au Dr Anitty Maksymovych nous avons tenu une conférence au Musée de Zielona Gora.
Sujet de la rencontre – Suivre les traces des exilés.
La réunion a été ouverte par le Dr. Anitta Maksymowicz, qui a présenté notre fondation et les participants de l’expédition en Sibérie. Le président Jan Manikowski a parlé des activités de la fondation et des perspectives de développement. Il a parlé d’une réunion avec Edward Kajdański, il a présenté notre plan pour aller à Bar et préparer des réunions à Varsovie. Edward Jabłoński, comme d’habitude, avec humour a introduit les voyageurs / Jurka I Marka / et a brièvement parlé de Beniowski. Puis nous sommes entrés dans le monde du voyage avec la guitare de Jurek et un bref résumé de l’expédition en Sibérie. Les participants à la réunion, longtemps après le film, ont regardé des souvenirs importés, des livres et des costumes des peuples de l’Asie de l’Est. Tout cela a été enregistré sur les photos et sur le film de Michałek, un membre de la Fondation Beniowski, qui est toujours là ou il faut

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *