Dzieci z przedszkola u Beniowskiego -Enfants de la maternelle chez Beniowski

opublikowano

13 w piatek gościliśmy w fundacji dzieci z przedszkola z ul.Drzewnej.Dzieci przyleciały bo to są ,,motylki,,i taki totem też dostały.Wszystkie motylki łacznie z czterema sympatycznymi paniam opiekunkami zostały zamustrowane na okręt Beniowskiego.Było troszkę tłocznie ale na mostku kapitańskim zmieściły się wszystkie.Można było obracać kołem sterowym ,zobaczyć busolę i uderzyć w dzwon okrętowy.A przede wszystkim dzieci się dowiedziały o Beniowskim ,który dowodził statkiem Piotr i Paweł.Oczywiście były też konkursy jaka to melodia ,było danio i owoce a przede wszystkim dużo śmiechu i zabawy.Milusińscy ogladnęli też fragmenty filmu z Madagaskaru i miały możliwość zobaczenia na globusie gdzie leży Madagaskar.Do najlepszych konkursów należy zaliczyć zgadywanie zwierząt po maskotkach z całego świata ,orkiestra na instrumentach z całego świata oraz przebieranie się za księżniczki strojami z Jakucji.Duże zainteresowanie też wzbudził film o Alinie z Jakucka /12/ lat ,która grała na drumli.Oczywiście można było tego dokonać na oryginalnej drumli jakuckiej.Dwie godziny zleciały bardzo szybko dzieci zaśpiewały 100 lat dla pana Jurka i przekazały wspaniały album z rysunkami ,które same wykonały.Myślimy ,że słowa usłyszane na spotkaniu bosman,kapitan,majtek Madagaskar,baobaby,Afryka,kiwi,Beniowski zostaną zapamiętane i będą się przewijać jak zobaczony film o Madagaskarze.


Vendredi, nous avions les enfants du jardin d’enfants de la rue Drzewna.
Les enfants sont venus parce qu’ils sont des «papillons» et ils ont aussi reçu un tel totem.
Tous les papillons, y compris quatre gentilles institutrices, ont été sur le navire de Beniowski.
Nous étions un peu compressé mais tout le monde était sur le pont avec le capitaine.
Ils pouvaient faire tourner la roue, voir la boussole et frapper sur la cloche du navire.
Et surtout, les enfants ont appris à propos de Beniowski, qui commandait le navire Piotr et Paweł.
Bien sûr, il y avait aussi des compétitions, des mélodies, il y avait du danio et des fruits, et surtout beaucoup de rires et de plaisir.
Les enfants ont également vu des parties du film de Madagascar et ont eu l’occasion de voir où se trouve Madagascar.
Ensuite sont venues des devinettes sur les animaux, mascottes du monde entier, sur des instruments du monde entier et les filles se déguisèrent en princesses avec des robes de Yakoutie.
Le film sur Alina de Jakucka de 12 ans, qui joue de la batterie, a également suscité un grand intérêt.
Bien sûr, cela aurait pu être joué sur le tambour yakutien original.
Deux heures ont très vite passée, les enfants ont chanté 100 ans pour M. Jurek et ont donné un album merveilleux rempli des dessins qu’ils ont fait eux-mêmes.
Nous pensons que les paroles entendues sur Beniowski, le capitaine, les pantalons de Madagascar, les baobabs, l’Afrique, le kiwi, feront des souvenirs et défileront comme un film sur Madagascar.

Wszystkie komentarze

Autor: Jerzy Romejko
Tytuł: Dzieci z przedszkola u Beniowskiego -Enfants de la maternelle chez Beniowski

Dodaj komentarz

1. Józek (24.04.2018 15:04)
Dzieci jak dzieci, ale fajne Panie to od dzieci

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *