Przyjaciele z Ukrainy – Les Amis Ukrainiens

opublikowano

W niedzielę ,24 wrzesnia pożegnaliśmy uczestników Dnia Patrona Fundacji Maurycego Beniowskiego.Wieczorem  tego samego dnia powitalismy gości z Baru na Ukrainie,dyrektor Domu Polskiego Małgorzatę Miedwiediewą i prezes BarskiegoRejonowego Kulturalno-Oświatowego Stowarzyszenia Polaków im.Konfederatów Barskich Helenę Czerniak.W poniedziałek ,25 wrzesnia w siedzibie Fundacji przy ul.Witosa 6 odbyło się spotkanie robocze,w którym uczestniczyły obie Panie oraz prezes Zarzadu Jan Manikowski i przewodniczacy Rady Nadzorczej Edward Jabłoński.Tematem były obchody 250-lecia Konfederacji Barskiej,które odbędą się w maju 2018 r.

Gości z Ukrainy poczęstowano śniadaniem ,a następnie rozmawiano o udziale delegacji Fundacji w obchodach 250 lecia Konfederacji Barskiej.Fundacja ma przekazać popiersie Maurycego Beniowskiego oraz zaprezentować książkę napisaną przez Przyjaciela Fundacji Jeana-Marie Meskensa pt.Wybrane epizody z życia  Maurycego Augusta Beniowskiego.Po uzgodnieniu programu  i  działań ,goście z Baru udali się do Głogowa, gdzie poznawali historię miasta,przypadkiem spotkali delegację strażaków z Kamienca Podolskiego oraz odwiedzili redakcję tygodnika ,,Głos Głogowa,,.Po obiedzie przedstawicielki Domu Polskiego pojechały z powrotem do Nowej Soli ,gdzie w Fundacji spotkały się z fundatorem Jerzym Romejko i członkami Zarządu Fundacji.Na uwagę zasługuje fakt ,że  goście nasi  za namową fundatora będą przygotowywać dramat /część dramatu/ napisanego  przez Augusta won Kotzebue pt.Graf Benjowsky Wielka Ucieczka Z Kamczatki.Sztuka ta była wystawiana poraz pierwszy w 1794 r w Lipsku.Przedstawienie to ma uświetnic obchody 250-lecia Konfederacji Barskiej.Książkę tę już mamy tyle ,że w starym języku niemieckim.Przetłumaczymy na język Polski i przekazemy dla naszych przyjaciół z Ukrainy.

Edward Jabłoński

——————————————————————————————————————–

Le dimanche 24 Septembre, nous avons dit au revoir aux participants à la Journée du Patron de la Fondation Maurice Beniowskiego.

Le soir même, nous avons accueilli des visiteurs de Bar en Ukraine, la directrice de l’Association Maison polonaise, Małgorzatę Miedwiediewą et la Présidente du District culturel et éducatif des Polonais de Bar, Helena Czerniak.

Le lundi 25 septembre s’est tenue une réunion de travail au cours de laquelle les deux dames et le président du directoire, Jan Manikowski, et le président du Conseil de surveillance, Edward Jabłoński, ont assisté à la réunion. Le thème était la célébration du 250e anniversaire de la Confédération de Bar, qui aura lieu en mai 2018.

Les invités Ukrainiens ont pris le petit déjeuner et ont ensuite parlé de la participation de la délégation de la Fondation à la célébration du 250e anniversaire de la Confédération de Bar.

La Fondation est censée transmettre le buste de Maurycy Beniowski et de présenter un livre écrit par un ami de la Fondation Jean-Marie Meskens sous le titre ” Épisodes choisis de la vie de Maurice August Beniowski”. Après avoir accepté le programme et les activités, les amis de Bar sont allés à Głogow, où elles ont appris l’histoire de la ville, rencontré par hasard une délégation de pompiers de Kamieniec Podolski et ont visité le bureau de la rédaction de l’hebdomadaire ‘voix de Głogow’.

Après le dîner, les représentants de la Maison polonaise sont retournés à Nowa Sól à la Fondation et ont rencontré le fondateur Jerzy Romejko et les membres du Conseil d’administration de la Fondation.

Il convient de souligner le fait que les invités à l’instigation de notre fondateur, prépareront le théâtre / drame / écrit par Augusta won Kotzebue sur la grande évasion du Comte Benjowsky du Kamtchatka. Ce drame a été joué pour la première fois à Leipzig en 1794. Cette performance célébrera le 250e anniversaire de la Confédération de Bar. Ce livre est écrit dans l’ancienne langue allemande. Nous allons le traduire en polonais et le donner à nos amis d’Ukraine.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *