„Rzeczpospolita” i Beniowski – Le journal Rzeczpospolita et Beniowski

opublikowano

6 lipca 2017 roku gazeta „Rzeczpospolita” opublikowała z cyklu „Polacy na Krańcach Świata” rzecz o Beniowskim. Tym samym Maurycy Beniowski został przywołany  z zapomnienia i z tego względu jest nam niezwykle przyjemnie, gdyż coraz więcej osób pisze o nim, mając go za bohatera i odkrywcę. Zapraszamy do lektury czwartkowej „Rzeczpospolitej” lub tutaj

—————————————————————————————————————————

6 juillet 2017, le journal « Rzeczpospolita », a publié dans la série « Polonais à la fin du monde » des choses au sujet Beniowski. Ainsi Maurycy Beniowski a été rappelé de l’oubli et donc il est extrêmement agréable pour  nous de l’avoir comme un héros et explorateur car de plus en plus de gens ont écrit sur lui . Nous vous invitons à lire « Rzeczpospolita »

——————————————————————————————————————————

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *