Mapa Beniowskiego – La carte de Beniowski

opublikowano

Tak jak informowaliśmy 12 czerwca  byliśmy na rozmowach w Instytucie Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im.St.Leszczynskiego PAN  w Centralnej Bibliotece  Geografii i Ochrony Środowiska, gdzie przechowywana jest mapa sporządzona ręką Beniowskiego, a obrazująca jego ucieczkę z Kamczatki.Z naszej strony udział w spotkaniu wzięli: Kamila, Janek i Jurek. Polską Akademię Nauk reprezentowała pani mgr.Dorota Gazicka-Wójtowicz, pod którą to kuratelą znajduje się mapa. Dla niewtajemniczonych podajemy tylko, że mapa wymaga konserwacji i zabezpieczenia, gdyż jest przedarta, posiada liczne wgniecenia po złożeniach i ślady kleju, którym była sklejana .Ma też ubytki, na szczęście w miejscu gdzie jest Pacyfik i nie ma żadnych istotnych szczegółów. Chcąc udostępniać mapę zwiedzającym należy wykonać jej zabezpieczenia i oprawić ją w format do ekspozycji. Niestety PAN nie posiada na ten cel środków pieniężnych, a dla nas jako fundacji jest to rzecz bardzo ważna i postanowiliśmy znależć środki na jej konserwację i zabezpieczenie. Konserwację mapy  na nasze zlecenie podjęli się wykonać specjaliści z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w osobach:prof.dr hab.Elżbieta M.Jabłońska oraz dr Małgorzata Pronobis-Gajdzis dyplomowani konserwatorzy dzieł sztuki.Myślimy ,że ciężkie rozmowy z wykonawczyniami prac konserwatorskich  niedługo się zakończą i  będzie można przystąpić, ku obopólnemu zadowoleniu, do rozpoczęcia prac przy mapie. Mapa  ta jest ważnym świadectwem z życia Maurycego Beniowskiego i naszą powinnością jest dołożyć wszelkich starań żeby ostała się  w jak najlepszej kondycji dla historii i kolejnych  pokoleń.

————————————————————————————————————————

Tel que rapporté le 12 Juin, nous avons parlé à l’Institut de géographie et des sciences spatiales im.St.Leszczynskiego à la Bibliothèque centrale de géographie et de protection de l’environnement, ou est stockée la carte faite par la main de Beniowski et illustrant son évasion du Kamtchatka.

De notre côté, ont pris part à la réunion: Kamila, Janek i Jurek.
Pour l’Académie polonaise des sciences était représenté P.mgr. Dorota Gazicka-Wojtowicz, sous la tutelle de laquelle elle se trouve.
Pour le non-initié donner la carte juste pour l’entretien demande de la sécurité, car elle est déchirée et montre des traces de colle.
Il y a également une perte d’information dans  le Pacifique mais il n’y a pas de détails importants.
Pour partager la carte avec les visiteurs, il faut la sécurisée et l’encadrée dans un format d’exposition.
Malheureusement, le PAN n’a pas les fonds nécessaires et pour notre fondation c’est une chose très importante et nous avons décidé de trouver des fonds pour son entretien et sa sécurité.
L’entretien de la carte sera fait en notre nom et sera réalisé par les spécialistes de l’Université Nicolas-Copernic, par les personnes suivantes : prof..Elżbieta M.Jabłońska et dr Małgorzata Pronobis-Gajdzis

Nous pensons que les pourparlers pour les travaux   seront bientôt terminés et que nous pourrons passer au début des travaux.
Cette carte est un témoignage important de la vie de Maurice Beniowski et notre devoir est de faire tous les efforts possibles pour qu’elle soit laissée dans la meilleure condition possible, pour l’histoire et les générations futures.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *