250 rocznica konfederacji barskiej

opublikowano

W przyszłym roku przypada 250 rocznica zawiązania Konfederacji Barskiej. Na spotkaniu w dn.15.02.2017 w siedzibie fundacji postanowiliśmy, że m.in. naszym akcentem w uroczystościach w Barze będzie postawienie pomnika – popiersia Maurycego Beniowskiego na terenie Domu Polskiego w Barze. Zostało to już wstępnie uzgodnione z Panią Małgorzatą Miedwiediewową. W związku z powyższym  na spotkanie został zaproszony Bogumił Sydor artysta, który uprzednio wykonał nam już tablice pamiątkowe i statuetkę fundacji. Pan Sydor ma przedstawić wstępną koncepcję pomnika, tablicy i orientacyjne koszty wykonania. Pomysłodawcą przedsięwzięcia jest nasz Pan prezes, który poinformował nas o bardzo dużych trudnościach przy uzyskaniu na Ukrainie pozwolenia na nazwanie imieniem Beniowskiego jednej z ulic Baru. Natomiast postawienia popiersia Beniowskiego wraz z tablicą na cokole granitowym  na terenie Domu Polskiego nie nastręczy większych trudności. Do wykonania tego dzieła mamy rok czasu, ale jak to z czasem – leci błyskawicznie i trzeba się spieszyć żeby go  nie zabrakło.

—————————————————————————————————————————

L’année prochaine nous fêterons le 250e anniversaire de la Confédération de Bar.
Lors de la réunion du 15.02.2017 à la Fondation, nous avons décidé de mettre l’accent
lors des célébrations de Bar en érigeant un buste commémoratif de Maurice Beniowski
à la Chambre polonaise de Bar.

Pour cela nous avons  déjà un pré-accord avec Mme Margaret Miedwiediew.
Par conséquent, la réunion a invité Bogumil Sydor artiste qui a déjà réalisé pour nous
des plaques commémoratives et une statue pour la fondation.

M. Sydor présentera un concept préliminaire pour le monument commémoratif et l’indication des coûts d’exécution. L’initiateur du projet est notre Président,
qui nous a informé par la même occasion des très grandes difficultés à obtenir l’autorisation
pour l’Ukraine de nommer l’une des rues de Bar „Beniowski”.

Mais nous pensons que placer un buste de Beniowski ainsi qu’une plaque sur un socle granitique ne posera pas de difficultés à la maison polonaise.
Pour effectuer ce travail, nous avons le temps d’une année, mais comme le temps passe très rapidement, il faut se dépêcher mais sans courir.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *