Towarzystwo Ziemi Głogowskiej

opublikowano

10 lutego w fundacji po wspólnej wizycie w muzeum miejskim  spotkaliśmy się z przedstawicielami Towarzystwa Ziemi Głogowskiej, które było reprezentowane przez Antoniego Boka i Mariana Kulczyckiego. Antoni Bok przedstawił nam pozycje książkowe o ziemi głogowskiej, które napisał i wydał w Głogowie. Prezes Jan Manikowski przedstawił  natomiast w zarysie  działalność naszej fundacji i postać Maurycego Beniowskiego. Wynikiem spotkania była chęć wspólnego zorganizowania w Głogowie spotkania Podróżników i Obieżyświatów. Spotkanie takie jest jak najbardziej na czasie a jego realność potwierdził prezydent Głogowa, który zadeklarował udostępnienie sali na ten cel. Miło nam i przyjemnie, że są w Głogowie entuzjasci podróży, którzy także interesuja się postacią  naszego patrona. Będziemy się starać żeby spotkanie podróżników było pod godłem największego podróznika – Maurycego Augusta Beniowskiego. 

 
Ce 10 février  la fondation a organisé une visite conjointe au musée de la ville et a rencontré
les représentants de la Société de la Terre Glogow Antoni Bok et Marian Kulczycki.

Antoni Bok nous a présenté des livres sur la Terre de Głogów, écrits et publiés à Glogow.

Notre Président Jan Manikowski a présenté une vue d’ensemble des activités de notre fondation et le caractère de Maurice Beniowskiego.

La conclusion de cette réunion est que nous organiserons une réunion conjointe à Głogow
entre voyageurs.
Une telle rencontre s’avère très opportune et cela est confirmé par le président de Glogow qui a  déclaré  fournir un local à cet effet.

Nous sommes heureux et agréablement surpris par les passionnés de voyages de Głogow et
qui sont également intéressés par le caractère de notre patron.

Nous allons essayer, d’organiser une réunion avec les voyageurs car notre plus grand
emblème est M-A Beniowski le voyageur.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *