Syców 2017

opublikowano

28 stycznia na zaproszenie Pani Małgorzaty Miedwiediew z Baru byliśmy na Ogólnopolskim Koncercie Charytatywnym na rzecz  PoloniI z kresów. Przez trzy dni Syców gościł  naszych rodaków porozrzucanych po bezkresnych obszarach dawnej Rosji. Dotarli tutaj nawet goście z Jakucka, Ułan-Ude /Burjacja/, Tobolska, Wierszyny /rejon Bajkału/  i Ukrainy. Ogólną sensację wzbudził ksiądz Dariusz Stańczyk z Tobolska, który brał udział w rajdzie motorowym do Katynia. Z Wierszyny przybył na koncert ksiądz Karol Lipiński z Parafii Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej. Z naszego zaprzyjaźnionego Baru występowały zespoły wokalne i taneczne. Wizyta nasza nie tylko miała na celu wesprzeć Polonię ale też omawialiśmy naszą przyszłoroczną wizytę w Barze /w dn.2-4 marca 2018/ z okazji 250 lecia założenia Konfederacji Barskiej.Ustaliliśmy wstępnie z Panią Małgorzata, że zorganizujemy  wspólnie konferencję naukową poświęconą  Konfederacji Barskiej i Maurycemu Beniowskiemu. Z naszej strony chcemy przybliżyć postać Beniwskiego poprzez zaprezentrowanie książki napisanej przez Jean – Marie Meskensa  o epizodach z życia Beniowskiego oraz wygłoszenie przez samego autora referatu, pokazanie zdobytych zbiorów książkowych, map i manuskryptów. Ponadto pokażemy nasze filmy i zdjęcia z wypraw śladami Maurycego. Pragniemy także zaprosić na konferencję naszych przyjaciół ze Słowacji, Belgii, Francji, Japonii, Brazyli i Australii. Myślimy, że do czasu naszej wizyty w Barze przygotujemy ciekawy i inspirujacy program. Dziękujemy Pani Małgorzacie za  zaproszenie licząc, że wizyta ta zaowocuje bliską współpracą korzystną dla obu stron.

Syców 2017

Ce 28 janvier, à l’invitation de Mme Margaret Medvedev de Bar, nous étions au Concert National caritatif  pour les Polonais de kresow

Pendant trois jours, Sycow a été visitée par nos compatriotes dispersés dans différents endroits de l’ancienne Russie.
Sont venus ici des invités de Yakutsk, Ulan-Ude / Burjacja /, Tobolsk, Wierszyny / région Baïkal / et de l’Ukraine.
La sensation générale a été suscitée par le prêtre Dariusz Stanczyk de Tobolsk,
qui a pris part au rallye automobile de Katyn.
De Wierszyny est venu au concert le prêtre Karol Lipinski de la paroisse des Missionnaires Oblats de Marie Immaculée.

Nos amis de Bar ont  produit des ensembles vocaux et de la danse.
Notre visite n’avait pas seulement pour but de soutenir la communauté polonaise, mais aussi
de discuter de notre prochaine visite à Bar / dn.2-4 en Mars 2018 /  à l’occasion du 250e anniversaire de la fondation de la Confédération de Bar.

Nous avons convenu avec Mme Malgorzata, l’organisation d’une conférence scientifique conjointe  consacrée à la Confédération de Bar et Maurice Beniowski.

De notre côté, nous voulons montrer le caractère de Beniowski en présentant le livre
écrit par Jean-Marie Meskens sur des épisodes de la vie de Beniowski
ce qui sera expliqué par l’auteur du document et nous montrerons nos collections de livres,
de cartes et de manuscrits.

En plus, nous montrerons nos films et nos photos des expéditions sur les traces de Maurice.
Nous voudrions également inviter à la conférence nos amis de Slovaquie,  Belgique,  France,  Japon, Brésil et  Australie.
Nous pensons que, pour notre visite à Bar que nous aurons un programme intéressant et inspiré.

Nous remercions Madame Malgorzata pour son invitation et espérons que cette visite apportera une coopération bénéfique pour les deux parties.

Wszystkie komentarze

Autor: Marek Szczepański
Tytuł: Syców 2017

Dodaj komentarz

1. Jadwiga (06.02.2017 16:02)
Bardzo fajna impreza. Gratuluję pomysłu i możności rozmów z ciekawymi ludzmi.
2. BENEK (01.02.2017 10:02)
Dzieci co tańczą i śpiewają to najfajniejsze .A pan prezes w otoczeniu tych proboszczy ze wschodu to jak ksiadz i mógłby Beniowskiego z ambony głosić niech wierni wiedza i datki rzucaja.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *