Edward Kajdański z Fundacją Beniowskiego

opublikowano

Jeszcze przed końcem roku 2016 korzystąjac z ostatnich dni w Polsce Szymon Gredzuk, który odwiedził siedzibę fundacji na spotkaniu opłatkowym, postanowił także spotkać się ze słynnym badaczem życiorysu Beniowskiego – Panem Edwardem Kajdańskim. Pan Kajdański okazał się niezwykle sympatycznym i ciekawym rozmówcą, a przede wszystkim najbardziej kompetentnym znawcą historii naszego patrona. Mimo dość sędziwego wieku aktywnie angażuje się w walkę o przywrócenie należnej Beniowskiemu sławy w dalszym ciągu kontynując działalność naukową i wydawniczą. W 2015r. opublikowana została przezeń piękna monografia „Odkrywca, czy blagier? Maurycy Beniowski na Pacyfiku”. W planach jest też nowe wydanie Pamiętników. htp://www.nmm.pl/sklep/ksiażki/odkrywca-czy-blagier-maurycy-beniowski-na-pacyfiku. Przez prawie 4 godziny pasjonujacej rozmowy o róznych aspektach podróży Beniowskiego, Szymon wymienił się z P.Kajdańskim wieloma informacjami i zawiązał plany dalszych działań. Dla Szymona, spotkanie z autorytetem w jego dziedzinie badań, podobnie jak wizyta w Fundacji, było niezwykle znaczącym i inspirującym wydarzeniem w trakcie jego podróży do Polski. Należy przy tym przypomnieć, że Szymon Gredzuk w chwili obecnej pisze pracę doktorską w Japoni o wpływie wizyty Beniowskiego na tamtejszych mieszkańców.Trzymamy kciuki za Szymona i jego pracę, bacznie obserwując postępy. Trzymamy też za słowo naszego prezesa, który oświadczył, że cała fundacja pojedzie do Japonii na obronę pracy doktorskiej naszego Szymona.Brawo.

Avant la fin de 2016, en profitant de ses derniers jours en Pologne, Szymon Gredzuk
a visité le siège de la fondation lors de la réunion de Noël,
il a également décidé de rencontrer le célèbre chercheur de Beniowski
Monsieur Edward Kajdański.
M. Kajdanski s’est avéré être extrêmement sympathique et un interlocuteur intéressant,
et surtout la personne la plus compétente impliquée dans la lutte pour la restauration
de la renommée de Beniowski.

En 2015, il a   publié une très belle monographie,
Explorateur, ou fanfaron?  Maurice Beniowski dans le Pacifique,

htp: //www.nmm.pl/sklep/ksiażki/odkrywca-czy-blagier-maurycy-beniowski-na-pacyfiku

Pendant près de quatre heures de conversations fascinantes sur les différents aspects
du Voyage de Beniowski, Simon a échangé avec Monsieur Kajdański beaucoup d’informations et préparé son plan d’action futur.

Pour Simon, la rencontre avec l’autorité dans son domaine de recherche, ainsi qu’une visite
à la Fondation étaient d’une grande importance et sont des événements pouvant l’inspirer
au cours de son voyage en Pologne.

Il convient de rappeler que Simon Gredzuk écrit actuellement sa thèse de doctorat au Japon
à propos de l’impact de la visite Beniowski sur la population locale.

Croisons les doigts pour Simon et son travail, en suivant de près ses progrès.
Nous retiendrons aussi la parole du président, qui a dit que toute la fondation irait au
Japon pour défendre la thèse de notre Simon.

 Bravo.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *