Posiedzenie Zarządu Fundacji – 28.02.2011r.

opublikowano

W dniu 28.02.2011 roku na prośbę Prezesa Zarządu Fundacji pana Jana Manikowskiego odbyło się pierwsze jej posiedzenie. Na spotkanie przybyli wszyscy członkowie Zarządu a także Fundatorzy. Naszym głównym celem było opracowanie Planu Działania Fundacji na rok 2011. Spotkanie miało charakter roboczy i obejmowało sprawy, które musimy wykonać bez zbędnej zwłoki oraz sprawy, które planujemy  wykonać w niedalekiej przyszłości.

Planujemy więc min:

      – wystąpić do GUS z wnioskiem o nadanie nr REGON – wymóg formalny nakazujący uczynić to w ciągu 14 dni od momentu postanowienia o wpisie do KRS

      – opracować Regulamin Pracy Zarządu

      – podjąć działania zmierzające do rozpropagowania działalności Fundacji

      – podjąć działania mające na celu uzyskanie wsparcia działalności i realizacji celów Fundacji  

      – uzyskać NIP

      – założyć konto bankowe

      – opracować logo Fundacji

      – przygotować do właściwego użytku siedzibę Fundacji

      – uzyskać odpowiednie pieczęcie, foldery reklamowe Fundacji, wzory druków listowych 

      – opracować „zakładkę”  na stronie www.benyowsky.com zawierającą wszelkie informacje o Fundacji

      – zorganizować konkurs wiedzy o Maurycym Beniowskim

      – zorganizować wyjazd do Vrbové  – miejsca narodzin naszego Patrona

      – zorganizować posiedzenie Rady Fundacji w celu przedstawienia do akceptacji w/w planów 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *