PL   EN   FR

Aktualności

Tytuł: Prezentacja pracy dr Szymona Gredżuka w fundacji - Présentation du travail du Dr Szymon Gredżuk

      Z przyjemnością informuję, powołując się na list Szymona Gredżuka, że pragnie on w fundacji  zaprezentować swoją pracę doktorancką o Beniowskim napisaną w Japonii. Cytując z listu: "Wracając do mojego doktoratu, to niezmiernie cieszy mnie zainteresowanie i proszę być dobrej myśli. Temat nie jest bynajmniej porzucony i zapomniany. Miałem chwilową przerwę na oddech i ogarnięcie życiowe, ale opublikowanie ważniejszych rezultatów moich badań po angielsku w formie artykułów oraz przepisywanie w formie książki popularno-naukowej po polsku jest moim największym celem na najbliższe dwa lata. Tłumaczenie i edycja oraz proces publikacyjny może być długi, więc będę musiał prosić o odrobinę cierpliwości, ale w zamierzeniu chciałbym ten projekt ukończyć przed koncem 2021 r.  Jest to data kluczowa,o czym musimy jeszcze porozmawiać w najbliższym czasie, bo więcej jeszcze rzeczy związanych z Beniowskim w następnym roku planuję".

   Należy tutaj poinformować, że Szymon po uzyskaniu doktoratu w Japonii wrócił z Okinawy do kraju i obecnie jest zatrudniony na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu na wydziale Humanistycznym w Katedrze Orientalistyki. Dla nas publikacja pracy Szymona jest bardzo ważna i jesteśmy bardzo jej ciekawi. Próbki tej pracy, których mogliśmy wysłuchać w Japonii są bardzo ciekawe i interesujące. Pozostaje nam więc cierpliwe czekać na jej prezentację  w formie książki popularno-naukowej i na spotkanie  z autorem w fundacji.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------


 Je suis heureux de vous informer, citant la lettre de Szymon Gredżuk, qu'il souhaite présenter sa thèse de doctorat sur "Beniowski au Japon" à la fondation. Citant sa lettre: "De retour à mon doctorat, je suis extrêmement satisfait de l'intérêt. Le sujet n'est pas du tout abandonné et oublié. J'ai eu une pause momentanée pour respirer et embrasser la vie, mais la publication des résultats de mes recherches en anglais sous la forme d'articles et les réécrire sous la forme d'un livre scientifique populaire en polonais est mon plus grand objectif pour les deux prochaines années. La traduction et l'édition, ainsi que le processus de publication peuvent prendre beaucoup de temps, donc je vais devoir vous demander un peu de patience, mais j'ai l'intention de terminer ce projet avant la fin de 2021. Date clé, dont nous devons encore parler dans un proche avenir, car je prévois plus de choses liées à Beniowski l'année prochaine. "  
Il convient de noter ici qu'après avoir obtenu son doctorat au Japon, Szymon est revenu d'Okinawa au pays et est actuellement employé à l'Université Nicolaus Copernicus de Toruń à la Faculté des sciences humaines du Département des études orientales. Pour nous, la publication des travaux de Szymon est très importante et nous sommes très curieux à ce sujet. Les échantillons de ce travail que nous avons pu entendre au Japon sont très intéressants. Il nous reste à attendre patiemment sa présentation sous la forme d'un livre de vulgarisation scientifique et une rencontre avec l'auteur à la fondation.

↑ W górę