PL   EN   FR

Aktualności

Tytuł: 9 rocznica założenia fundacji - 9e anniversaire de la fondation

   25 stycznia obchodzilismy 9 rocznicę założenia fundacji.Był tort ,przemówienie prezesa,słowo o  fundacji napisane przez Edwarda,film o fundacji konkurs z wiedzy o fundacji przygotowany przez Urszulę i Jerzego Kołodziejczyk i wystapienie naszego bohatera wieczoru Jerzego Górskiego z pokazem filmu o jego życiu i filmu ,,Najlepszy.,,Pokaz Jerzego i opowieści o jego perypetiach życiowych pozwoliły z kolei na dokładnym zrozumieniu filmu  ,,Najlepszy,, opartego na jego życiu. Należy tutaj dodac że Jerzy Górski na dystansie podwójnego ajromenu czyli 7km pływanie,360 km na rowerze i 84 km biegiem w 1990 r zdobył mistrzostwo świata a wynik jego do dzisiaj nie został pobity.Po filmie ,który wycisnął łzy, te prawdziwe i z serca, dyskusjom nie było końca do póżnych godzn nocnych.Jerzy i pan prezes Jan Manikowski namawiali na udział w biegu straceńców który odbędzie się w kwietiu w Głogowie.Dochód z biegu przeznaczony jest na potrzeby dzieci niepełnosprawnych.Od ręki zgłosiło się 7 zawodników i zawodniczek a następni się zastanawiają.Do spotkania na biegu straceńców w Głogowie.Sport czyni cuda tak jak było w moim przypadku powiedział Jerzy Górski.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

9e anniversaire de la fondation


Le 25 janvier, nous avons célébré le 9e anniversaire de la fondation. Il y avait un gâteau, un discours du président, un mot sur la fondation écrit par Edward, un film sur la fondation, un concours de connaissances sur la fondation préparé par Urszula et Jerzy Kołodziejczyk et un discours de notre héros de la soirée Jerzy Górski avec une projection d'un film sur sa vie "The Best".
Jerzy Górski à parcouru la distance du double ironman, 7 km de natation, 360 km à vélo et 84 km à pied. En 1990 il a remporté le championnat du monde et son résultat n'a pas été battu jusqu'à aujourd'hui.

Après le film, qui a fait couler des larmes, tant réelles que profondes, les discussions ne se sont terminées tard dans la nuit. Jerzy et le président Jan Manikowski nous ont exhortés à participer à la course qui aura lieu en avril à Głogów. Les revenus de la course sont destinés aux besoins des enfants handicapés. Sept participants à la soirée  se sont inscrits.

Rendez-vous chez les coureurs à Głogów. Le sport fait des merveilles comme dans mon cas, a déclaré Jerzy Górski.

 

 

                            

↑ W górę