PL   EN   FR

Aktualności

Tytuł: Spotkanie w Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze -Rencontre au Musée de Zielona Góra

W piatek 20 kwietnia 2018 r  za  sprawą dr Anitty Maksymowicz gościlismy w Muzeum Lubuskim w Zielonej Górze.Temat spotkania -Po śladach zesłańców.Spotkanie otworzyła  dr Anitta Maksymowicz ,która przedstawiła naszą fundację i uczestników wyprawy na Syberię.Prezes Jan Manikowski opowiedział o fundacji jej działaniach i perspektywach rozwoju.Opowiedział o spotkaniu z Edwardem Kajdańskim,przedstawił plan wyjazdu do Baru i  szykujących się spotkaniach w Warszawie.Edward Jabłoński jak zwykle dobitnie i humorystycznie  przedstawił podróżników / Jurka I Marka/ oraz opowiedział krótko o Beniowskim.Potem w świat podrózy weszliśmy z gitarą Jurka i  krótkim streszczeniem wyprawy na Syberię Marka.Uczestnicy spotkania długo jeszcze  po filmie oglądali przywiezione pamiątki , książki i stroje ludów wschodniej Azji.Wszystko to utrwalił na fotkach i filmie Michałek  ,członek fundacji Beniowskiego  ,który  był zawsze na czas gdzie trzeba było.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Le vendredi 20 Avril, 2018 grâce au Dr Anitty Maksymovych nous avons tenu une conférence au Musée de Zielona Gora.
Sujet de la rencontre - Suivre les traces des exilés.
La réunion a été ouverte par
le Dr. Anitta Maksymowicz, qui a présenté notre fondation et les participants de l'expédition en Sibérie. Le président Jan Manikowski a parlé des activités de la fondation et des perspectives de développement. Il a parlé d'une réunion avec Edward Kajdański, il a présenté notre plan pour aller à Bar et préparer des réunions à Varsovie. Edward Jabłoński, comme d'habitude, avec humour a introduit les voyageurs / Jurka I Marka / et a brièvement parlé de Beniowski. Puis nous sommes entrés dans le monde du voyage avec la guitare de Jurek et un bref résumé de l'expédition en Sibérie. Les participants à la réunion, longtemps après le film, ont regardé des souvenirs importés, des livres et des costumes des peuples de l'Asie de l'Est. Tout cela a été enregistré sur les photos et sur le film de Michałek, un membre de la Fondation Beniowski, qui est toujours là ou il faut

 

 

       

↑ W górę