PL   EN   FR

Aktualności

Tytuł: Posiedzenie Zarządu Fundacji - 28.02.2011r.

W dniu 28.02.2011 roku na prośbę Prezesa Zarządu Fundacji pana Jana Manikowskiego odbyło się pierwsze jej posiedzenie. Na spotkanie przybyli wszyscy członkowie Zarządu a także Fundatorzy. Naszym głównym celem było opracowanie Planu Działania Fundacji na rok 2011. Spotkanie miało charakter roboczy i obejmowało sprawy, które musimy wykonać bez zbędnej zwłoki oraz sprawy, które planujemy  wykonać w niedalekiej przyszłości.
Planujemy więc min:
      - wystąpić do GUS z wnioskiem o nadanie nr REGON - wymóg formalny nakazujący uczynić to w ciągu 14 dni od momentu postanowienia o wpisie do KRS
      - opracować Regulamin Pracy Zarządu
      - podjąć działania zmierzające do rozpropagowania działalności Fundacji
      - podjąć działania mające na celu uzyskanie wsparcia działalności i realizacji celów Fundacji  
      - uzyskać NIP
      - założyć konto bankowe
      - opracować logo Fundacji
      - przygotować do właściwego użytku siedzibę Fundacji
      - uzyskać odpowiednie pieczęcie, foldery reklamowe Fundacji, wzory druków listowych 
      - opracować "zakładkę"  na stronie www.benyowsky.com zawierającą wszelkie informacje o Fundacji
      - zorganizować konkurs wiedzy o Maurycym Beniowskim
      - zorganizować wyjazd do Vrbové  - miejsca narodzin naszego Patrona
      - zorganizować posiedzenie Rady Fundacji w celu przedstawienia do akceptacji w/w planów   

↑ W górę