PL   EN   FR

Aktualności

Tytuł: Warszawa - Varsovie

SPOTKANIE Z PANIĄ ANITĄ STASZKIEWICZ
 
    W DNIU 26.04.2017 ROKU PRZEDSTAWICIELE FUNDACJI W SKŁADZIE: FUNDATOR J. ROMEJKO, PRZEWODNICZĄCY RADY E. JABŁOŃSKI WRAZ Z ŻONĄ JOLANTĄ, PREZES ZARZĄDU J. MANIKOWSKI, PROFESOR J.M. MESKENS Z ŻONĄ DANUTĄ I W. BEDNAREK ZOSTALI PRZYJĘCI PRZEZ PANIĄ ANITĘ STASZKIEWICZ ZE STOWARZYSZENIA "WSPÓLNOTA POLSKA".
    TEMATEM ROZMÓW BYŁA PREZENTACJA NASZEJ FUNDACJI A NASTĘPNIE WYSŁUCHALIŚMY SPORO CIEKAWYCH SŁÓW O DZIAŁALNOŚCI WSPÓLNOTY POLSKIEJ NA WSCHODZIE. NASTĘPNYM TEMATEM SPOTKANIA BYŁA SPRAWA OBCHODÓW W 2018 ROKU, 250 - LECIA KONFEDERACJI BARSKIEJ W BARZE NA UKRAINIE W DOMU POLSKIM. PORUSZONA ZOSTAŁA KWESTIA POSTAWIENIA OBELISKU M. BENIOWSKIEGO NA TERENIE WSPOMNIANEGO "DOMU POLSKIEGO". NA MARGINESIE MUSIMY DODAĆ, ŻE NASZ PATRON HRABIA MAURYCY BENIOWSKI ZA UDZIAŁ W TEJŻE KONFEDERACJI ZOSTAŁ ZESŁANY DO KAZANIA, A NASTĘPNIE, PO NIEUDANEJ PRÓBIE UCIECZKI ZESŁANY NA KAMCZATKĘ. W TYM TEMACIE ZABRAŁ GŁOS J.M. MESKENS AUTOR KSIĄŻKI "EPIZOD Z ŻYCIA M. BENIOWSKIEGO" I PRZEDSTAWIŁ W KRÓTKIM ZARYSIE DZIAŁANIA, KTÓRE DOROWADZIŁY DO NAPISANIA KSIĄZKI. KOŃCOWYM TEMATEM SPOTKANIA BYŁY KWESTIE WSPÓLNEGO DZIAŁANIA FUNDACJI I DOMU POLSKIEGO TAK BY KONFERENCJA Z OKAZJI 250 - LECIA KONFEDERACJI BARSKIEJ I ODSŁONIĘCIE OBELISKU W 2018 ROKU STAŁY SIĘ FAKTEM.
 
SPOTKANIE W INSTYTUCIE  GEOGRAFII I PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO
 
      W DNIU 27.04.2017 r. FUNDACJA W SKŁADZIE JAK WYŻEJ ZOSTAŁA PRZYJĘTA PRZEZ PANIĄ MGR DOROTĘ GAZICKĄ - WÓJTOWICZ, KIEROWNIK CENTRALNEJ BIBLIOTEKI INSTYTUTU GEOGRAFII I PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO WRAZ Z ZESPOŁEM PAŃ, KTÓRE PRZYGOTOWAŁY MATERIAŁY DO ROZMÓW. PIERWSZĄ SPRAWĄ BYŁA MAPA PRZEDSTAWIAJĄCA PODRÓŻ MORSKĄ M. BENIOWSKIEGO Z KAMCZATKI DO MAKAU W 1771 ROKU. PO KRÓTKIEJ PREZENTACJI  NASZEJ FUNDACJI WYSŁUCHALISMY WIELU CIEKAWYCH ZAGADNIEŃ NA TEMAT FUNKCJONOWANIA BIBLIOTEKI, ZBIORÓW I ICH CYFRYZACJI ORAZ SKĄD WZIĘŁA  SIĘ TAM MAPA. Z UST PANI MGR GRAŻYNY DUDZICKIEJ DOWIEDZILIŚMY SIĘ, ŻE MAPA TA ZOSTAŁA ODNALEZIONA PRZEZ PANIĄ MAŁGORZATĘ BANDZO - ANTKOWIAK, KIEROWNIK GABINETU ZBIORÓW KARTOGRAFICZNYCH BIBLIOTEKI UNIWERSYTECKIEJ W WARSZAWIE, POD KONIEC 2011 ROKU W ZBIORACH CENTRALNEJ BIBLIOTEKI INSTYTUTU GEOGRAFII I ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO PAN W WARSZAWIE. NASTĘPNIE GŁOS ZABRAŁ PROFESOR J.M. MESKENS I PRZYSTĄPIŁ OD RAZU DO OCENY PRAWDZIWOŚCI MAPY. WIELE CZASU POŚWIĘCIŁ WCZESNIEJ ABY Z WIELKIM ZNAWSTWEM DOKONAĆ JEJ OCENY. WNIKLIWA ANALIZA NIE DAWAŁA MU POCZĄTKOWO SATYSFAKCJI CO DO PRAWDZIWOŚCI PAPIERU I DRUKARNI. POWODEM BYŁ FORAMAT MAPY 194 CM X 90 CM BOWIEM W 1791 ROKU W EUROPIE NIEWIELE BYŁO DRUKARNI, KTÓRE MOGŁY WYPRODUKOWĄC TAKI PAPIER. NIE ZNALEŻLISMY TEŻ ZNAKÓW POTWIERDZAJĄCYCH, KTÓRA TO DRUKARNIA WYKONAŁA. MAJĄC POCZUCIE PEWNEGO NIEDOSYTU OBEJRZELIŚMY PAMIĘTNIKI M. BENIOWSKIEGO - TŁUMACZONE NA J. POLSKI Z 1806 ROKU. PO WIELU PORUSZANYCH JESZCZE SPRAWACH SPOTKANIE DOBIEGŁO KOŃCA.
     NASTĘPNEGO DNIA PRZEDSTAWICIELE FUNDACJI W SKŁADZIE: FUNDATOR J.ROMEJKO, PREZES J. MANIKOWSKI I PROFESOR JEAN - MARIE MESKENS WRAZ Z PRZEDSTAWICIELAMI STOWARZYSZENIA MAURYCEGO BENIOWSKIEGO ZE SŁOWACJI Z VLADO DUDLAKIEM NA CZELE UDALI SIĘ PONOWNIE NA ROZMOWY DO CENTRALNEJ BIBLIOTEKI I.G. I P.Z.
        W DNIU 28.04 2017 ROKU, KU NIEDOWIERZANIU OBECNYCH,  PAN PROFESOR NIESPODZIEWANIE ODCZYTAŁ NA ODWROCIE MAPY ZNAKI (A WŁAŚCIWIE ZNAK WODNY POTWIERDZAJĄCY, ŻE PAPIER POCHODZI Z DRUKARNI W NETHERLANDS (HOLANDIA). EMOCJI BYŁO CO NIEMIARA, GDYŻ MAPA STANOWI BARDZO WAŻNE ŻRÓDŁO CENNYCH INFORMACJI M.IN. O WYSPACH, ZWIERZĘTACH (CHODZI O FUTRA, KTÓRE BENIOWSKI ZABRAŁ NA STATEK ŚW. PIOTR I PAWEŁ), ODKRYTYCH PRZYLĄDKACH I SZEREGU ODKRYĆ GEOGRAFICZNYCH. KOLEDZY ZE SŁOWACJI BYLI BARDZO ZDUMIENI A JEDNOCZEŚNIE ZADOWOLENI, ŻE MOGLI UCZSTNICZYĆ W TYM NIECODZIENNYM ODKRYCIU. W TYM MIEJSCU NALEŻY PODZIĘKOWAĆ PANI KIEROWNIK BIBLIOTEKI ZA WSPANIAŁĄ ATMOSFERĘ SPOTKANIA I CHĘĆ  KONTYNUOWANIA DALSZEJ WSPÓPRACY W ZAKRESIE KONSERWACJI MAPY.
 
SPOTKANIE W  INSTYTUCIE SŁOWACKIM
 
       DZIĘKI UPRZEJMOSCI DYREKTORA INSTYTUTU PANA MILANA NOVOTNEGO ODBYŁA SIĘ PREZENTACJA DOKONAŃ FUNDACJI IM. BENIOWSKIEGO Z NOWEJ SOLI I PREZENTACJA STOWARZYSZENIA BENIOWSKIEGO ZE SŁOWACJI. DYREKTOR STOWARZYSZENIA VLADO DUDLAK PRZEDSTAWIŁ 3 FILMY O RODZINIE M. BENIOWSKIEGO, JEGO POTOMKACH I O WYPRAWACH NA MAGADASKAR.
       NASZA FUNDACJA ZOSTAŁA PRZEDSTAWIONA PRZEZ E. JABŁOŃSKIEGO BARDZO CIEKAWIE BO W FORMIE RYMOWANEJ PROZY. PÓŻNIEJ PARĘ INTERESUJĄCYCH SŁÓW O DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI POWIEDZIAŁ PREZES J. MANIKOWSKI. POKAZALIŚMY TEŻ FILM PT. ŚLADAMI BENIOWSKIEGO W KTÓRYM PRZEDSTAWILIŚMY KRÓTKIE UJĘCIA Z MADAGASKARU, SYBERII I POLSKI. NA KONIEC PROF. MESKENS PRZEDSTAWIŁ KULISY POWSTANIA SWOJEJ KSIAŻKI. ZANGAŻOWANIE PANA PROFESORA W DZIAŁALNOŚC NASZEJ FUNDACJI JEST BARDZO WIELKIE I NIEOCENIONE. NALEŻY SIĘ JEMU ZA TO WIELKI UKŁON.
 
Rencontre avec Madame Anita Staszkiewicz

La Fondation  représentée par le fondateur J. Romejko, le Président du comité E. Jablonski et son épouse Jola, le Président de la Fondation J. Manikowski, le professeur JM Meskens et son épouse et W. Bednarek. ont rencontré Madame Staszkiewicz de l'association Polonaise.
Les discussions ont porté sur la présentation de notre fondation et ensuite nous avons écouté les informations relatives aux activités de la Maison Polonaise à l'Est par Mme Staszkiewicz.
La prochaine réunion fera l'objet de la célébration de l'anniversaire en 2018 des 250 ans de la confédération de Bar à la Maison Polonaise de Bar en Ukraine.
Nous avons posé la question du placement d'un obélisque en hommage à Maurice-Auguste Beniowski.
Ensuite Mr Meskens auteur du livre, Un épisode dans la vie de M. Beniowski a donné une brève introduction sur son livre.
La réunion s'est terminée sur les actions communes que nous pourrions entreprendre en 2018 auprès de la Maison Polonaise de Bar en Ukraine.
 
 
 
                               
 
 
 
Ce 27.04.2017 les mêmes membres de la Fondation ont rencontré Madame Dorota GAZICKĄ-Wojtowicz,
Chef de la bibliothèque centrale de l'institut Géographique et de la planification spatiale, ainsi qu'avec les personnes qui avaient préparé les documents pour notre rencontre.
Premièrement nous avons analysé la carte marine réalisée par M. Beniowski depuis le Kamtchatka jusqu'à Macao en 1771.
Après une brève présentation de notre fondation nous nous sommes entretenus sur le fonctionnement de la bibliothèque, des collections et de leur numérisation.
 
Nous avons appris par Madamee Grazyna Dudzicki que cette carte a été trouvée par Małgorzata Banjo - Antkowiak, Responsable des collections cartographiques de la BIBLIOTHÈQUE DE L'UNIVERSITÉ À VARSOVIE, fin 2011.
 
L'orateur suivant était J. M. PROFESSEUR MESKENS et a procédé directement à l'évaluation de la véracité de cette carte.
Vu le temps qu'il lui a consacré, cela fait de lui un connaisseur averti capable de conduire cette évaluation.
Une analyse minutieuse n'a pourtant pas donné dans un premier temps entière satisfaction.
D'abord à cause du papier d'impression ayant servi au dessin.
Le papier est de format 194cm * 90cm en 1791 et seules quelques entreprises pouvaient réaliser ce genre de papier.
N'ayant pu constater aucun signe confirmant sa production, nous sommes repartis décus.
 
Ce 28 avril, en nous permettant de soulever et de retourner la carte nous avons pu voir en filigrane les abréviations D&C B surmontéés d'une couronne, signifiant que ce papier a bien été fabriqué par la fime Hollandaise de Dirk Blauw (17..-1782) et son fils Cornelis (17..-1762) dans les années 1770 - 1772.
Cela nous a donné beaucoup d'émotions, car cette carte revêt une grande importance dans la vie de M. Beniowski. On y trouve, les îles, le chemin, les arrêts soit tout le voyage du bateau St Pierre et St Paul.  Les collègues slovaques ont été très satisfaits et en même temps très étonnés par cette découverte inhabituelle.
Après avoir remercié les membres de la Bibliothèque nous avons pris congé dans la bonne humeur et avec le désir de poursuivre notre coopération.
 
 
Avec l'aimable autorisation de la Directrice M. Milana NOVOTNEGO, nous avons présenté nos fondations Beniowski, celle de Nowa-Sol et l'association Beniowski de Slovaquie.
Le directeur de cette association est M. Vladimir Dudlak et il a présenté 3 films sur la famille Beniowski,  ses descendants et ses expéditions à Madagascar.
Notre fondation s'est présentée via E. JABŁOŃSKI par un texte très intéressant, ensuite le Président de la fondation J. MANIKOWSKI a pris la parole pour nous entretenir de la fondation.
Nous avons également projeté un film sur les traces de Beniowski à Madagascar, en Sibérie et en Pologne.
Ensuite M. Meskens nous a fait part des différents documents qu'il a regroupé dans son livre.

↑ W górę